Proiect ”Dezvoltare Durabila pentru Tinerii NEET’S =Tinerii NEET’S pentru Dezvoltarea Durabila a Regiunii Sud-Muntenia”, ID 155026

Proiectul ”Dezvoltare Durabila pentru Tinerii NEET’S =Tinerii NEET’S pentru Dezvoltarea Durabila a Regiunii Sud-Muntenia”, ID 155026, este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" - Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă - Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

EXPERT BUSINESS CENTER SRL în parteneriat cu partenerii P1: CONSULTING & PROTECTION S.R.L si P2: ASOCIATIA "DE MÂINE, ÎMPREUNA!", lansează proiectul ”Dezvoltare Durabila pentru Tinerii NEET’S =Tinerii NEET’S pentru Dezvoltarea Durabila a Regiunii Sud-Muntenia”, ID 155026, având ca obiectiv Sprijin oferit catre 372 tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, cu accent pe certificarea lor in vederea integrarii si dezvoltarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, inclusiv, prin ocuparea pe cont propriu in cadrul a 9 firme infiintate pentru 9 antreprenori dintre ei, de-a lungul a maxim 18 luni.

 

DESFĂȘURARE: Proiectul va fi implementat in perioada 4.11.2022-31.12.2023


REZULTATELE PROIECTULUI: Printre cele mai importante rezultate, se enumera: 372 Tineri NEETs formati si/sau evaluati si certificati, 372 tineri NEETs mediati pe piata muncii, 164 tineri NEETs angajati, din care 9, pe cont propriu prin infiintarea propriilor afaceri ca urmare a subventiei primite in cadrul proiectului.

CONTRACT: NR: POCU/991/1/3/155026

VALOAREA PROIECTULUI:

Valoarea totală eligibilă – 4.928.439,20 lei

Valoarea finanțării nerambursabile acordata prin POCU – 4.752.199,12 lei: din care, valoarea ajutorului de stat: 649.621.87 lei

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

OBIECTIVUL GENERAL: Sprijin oferit catre 372 tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, cu accent pe certificarea lor in vederea integrarii si dezvoltarii durabile pe piata muncii a 164 dintre acestia, inclusiv, prin ocuparea pe cont propriu in cadrul a 9 firme infiintate pentru 9 antreprenori dintre ei, de-a lungul a maxim 18 luni.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O.S.1: Informarea si constientizarea a 372 Tineri NEETs asupra importantei inregistrarii si profilarii la SPO in vederea beneficierii de sprijin pentru certificarea acestora si angajarii a 164 dintre ei, in termen de maxim 18 luni

O.S.2: Formarea profesionala si/sau evaluarea si certificarea a 372 Tineri NEETs la nivelul Regiunii Sud-Muntenia in decurs de 12 luni

O.S.3: Medierea muncii a 372 Tineri NEETs in vederea identificarii locurilor de munca corespunzatoare competentelor fiecaruia, cu scopul ocuparii durabile a 169 dintre acestia, inclusiv, a ocuparii pe cont propriu pentru 9 dintre acestia, pe parcursul a 14 luni

O.S.4: Monitorizarea ocuparii pe cont propriu a 9 Tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, de-a lungul a 18 luni

O.S.5: Formarea profesionala continua in antreprenoriat la incetarea calitatii de participant, pentru 100 Tineri NEETs din Regiunea Sud-Muntenia, de-a lungul a 3 luni

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului (Tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Muntenia inregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apatinand minoritatii roma) este definit clar si cuantificat, in relatie cu analiza de nevoi si resursele din cadrul proiectului.

Astfel, GRUPUL TINTA din proiectul “Tinerii NEETs – Viitorii angajati la nivelul Regiunii Sud-Muntenia” va fi format din 372 tineri NEETs care nu sunt in ocupare, educatie sau formare la momentul intrarii in proiect, din care:

- 30% - tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”: 112 persoane

- 21% tineri NEETs cu domiciliul sau resedinta in mediul rural: 79 persoane

- 11% tineri NEETs de etnie roma: 41 persoane


CURSURILE PE CARE LE ORGANIZAM GRATUIT PENTRU TINERII NEET’S IN CADRUL PROIECTULUI SUNT URMATOARELE:

– Cursuri de calificare Nivel 2 (360 h):

-LUCRATOR COMERCIAL – pt 20 persoane

-AGENT DE SECURITATE – pt 80 persoane

– Cursuri de calificare Nivel 3 (720 h):

-OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE – pt 40 persoane

- MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE – pt 80 persoane

152 Tineri NEETs vor fi evaluati si certificati daca au experienta in domeniul aferent fiecarei ocupatii de mai jos: OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE; AGENT DE SECURITATE; LUCRATOR COMERCIAL; CONFECTIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE, MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE, PATISER.


MIJLOACE DE INFORMARE:

BENEFICIARSC EXPERT BUSINESS CENTER SRL – www.expertinbusiness.ro

PARTENERI:

P1: SC CONSULTING & PROTECTION S.R.L

P2: ASOCIATIA "DE MÂINE, ÎMPREUNA!"


Date de contact:

E-mail proiect: tineriineetsSM@gmail.com

Teodorascu Paul - Manager proiect, E-mail: teodorascu@expertinbusiness.ro