Politica de confidentialitate

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acesteia. ADA ONLINE S.R.L. isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Site-ul nostru este destinat persoanelor juridice care doresc sa isi promoveze serviciile si produsele, iar accesarea www.comunicatedepresa.net si a serviciilor oferite prin intermediul platformei noastre implica acceptul ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de S.C. ADA ONLINE S.R.L.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. ADA ONLINE S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele pe care un utilizator le furnizeaza. Raspunderea fata de anumite date cu caracter personal pe care un utilizator persoana juridica le furnizeaza, cad in sarcina utilizatorului care a publica comunicatul de presa. Cu toate acestea, ne luam toate masurile ca eventualele date personale folosite sa fie administrate in conditii de siguranta. Una dintre masurile intreprinse este ca ADA ONLINE S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 31206.

Scopul colectarii datelor este marketingul si publicitatea: informarea despre activitatea comunicatedepresa.net , a utilizatorilor din sistem, in ideea imbunatatirii performantelor si functionarii in conditii optime, precum si informarea in legatura cu platile aferente folosirii serviciilor si castigurile generate de folosirea acestor servicii.

Pentru a beneficia de serviciile S.C. ADA ONLINE S.R.L, trebuie sa oferiti anumite date cum ar fi adresa de email, informatii legate de plati. Refuzul dvs. determina imposibilitatea folosirii serviciilor S.C. ADA ONLINE S.R.L si a derularii relatiilor de tip comercial (plati).

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorul de plati ( Netopia SRL - Mobilpay ) , pentru procesarea platii comunicatelor de presa.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor conform cu cerintele GDPR, prin transmiterea unui email la office@comunicatedepresa.net. De asemenea, portabilitatea datelor poate fi asigurata printr-o solicitare scrisa catre office@comunicatedepresa.net

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere trimisa prin e-mail la adresa office@comunicatedepresa.net. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. ADA ONLINE S.R.L nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.