SE DESCHIDE SUCURSALA CONSTANTA A UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI


Evenimentul va avea loc in data de 08.04.2011, ora 12.00, la Hotel Class din Municipiul Constanta - Str: Rascoala din 1907 Nr. 1

Deschiderea Sucursalei UMB - Constanta va avea loc in prezenta  consumatorilor de servicii financiar-bancare, reprezentanti ai Primariei Constanta, magistrati,politisti, reprezentanti ai Comisariatului pentru Protectia Consumatorului Constanta, lucratori bancari, practicieni in insolventa, executori judecatoresti, avocati, consilieri juridici, mediatori,cadre universitare, studenti, reprezentanti ai mass media etc.

Sucursala UMB - Constanta va avea ca obiective punerea in practica a schemei ADR(Alternative Dispute Resolution) cu respectarea principiilor prevazute de Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile de solutionarea extrajudiciara a litigiilor referitoare la consum, respectiv: principiul independentei, transparentei, contradictorialitatii, eficacitatii, legalitatii, libertatii si al reprezentarii in sistemul financiar - bancar pe regiunea Dobrogea, incluzand judetele Constanta, Ialomita, Tulcea si Galati, ca modalitate de rezolvare a litigiilor dintre institutiile de creditate, leasing si asigurari si clientii acestora nemultumitii de serviciile sau clauzele abuzive introduse in contracte.

Sucursala UMB Constanta va veni in sprijinul consumatorilor oferindu-le servicii de medierea litigiilor prin formele de exercitare a profesiei detinute de catre membrii acesteia, mediatori autorizati in conditiile L 192/206 cu privire la mediere, modificata si completata de L 370/2009.

Presedinte al Sucursale se numeste D-na mediator, expert contabil si practician in insolventa Cornelia Bucur, insarcinata cu organizarea pe lan local si regional a sucursalei, Vice-presedinte D-na mediator, expert contabil si practician in insolventa Rodica Chitu si Secretar General Dl Ciprian Nicolae Ghiorghita

Sediul Sucursaleii UMB Constanta este in Municipiul Constanta, str. Ecaterina Varga nr. 4, parter.

Pentru persoanele interesate, confirmarea participarii se poate face pana in 06.04.2011  orele 12,00 la e-mail corneliaibucur@yahoo.com sau la tel.0723576606, persoana de contact, D-na mediator Cornelia Bucur

Evenimentul va fi urmat de o conferinta de presa sustinuta de conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari.

Participarea este gratuita.

Pentru stiinta.

Medierea financiar bancara este un mecanism de evitare si diminuare a colapsului financiar si consta intr-o intelegere intre debitor si creditor in ceea ce priveste modul in care debitorul, aflat in dificultate financiara, isi va plati datoriile.

Debitorul trebuie sa-si anunte din timp creditorii cu privire la faptul ca are dificultati si sa le ceara sansa de a se redresa, propunandu-le un plan concret si coerent de reorganizare in acest sens.

Creditorii trebuie convinsi sa accepte planul propus, precum si faptul ca si-ar putea primi banii in conditii mai avantajoase in cazul intelegerii dintre ei intervenita la finele procedurii de mediere, decat in cazul insolventei, al falimentului ori al executarii silite.

Numai daca procedura de mediere esueaza si in cadrul ei nu se ajunge la un compromis, se va trece la insolventa, faliment ori executare silita.

In vederea declansarii procedurii de mediere, creditorul sau debitorul poate solicita declansarea procedurii de mediere unui mediator, membru al Uniunii Mediatorilor Bancari care, la randul sau cere acordul celei lalte parti.

Partea solicitata dandu-si acordul prin semnarea contractului, mediatorul declanseaza procedura de mediere. In cazul in care, partea careia i sa cerut acordul nu consimte, medierea se considera neacceptata.

Cand ambele parti doresc sau isi propun sa urmeze procedura medierii, creditorul si debitorul de comun acord isi aleg unul sau mai multi mediatori, membrii ai Uniunii Mediatorilor Bancari si in baza acordului scris al acestora, este declansata procedura medierii

Onorariul mediatorului va fi stabilit prin negociere cu debitorul si creditorul, avadu-se in vederea complexitatea litigiului, timpul acordat, numarul sedintelor, valoarea litigiului etc si va fi suportat de catre parti in mod egal ori cum convin partile.

Daca legea nu prevede altfel, partile - clentii bancilor sau bancile - pot recurge la mediere inainte sau/ori dupa declansarea procedurii de insolventa sau in faza de executare silita, in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte izvorate din contractele de credit.

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului, sediul Uniunii Mediatorilor Bancari sau in alt loc stabilit de comun acord de catre mediator cu banca creditoare si debitorul persoana fizica sau juridica.

Pe timpul desfasurarii procesului de mediere, reprezentantul bancii creditoare ori alt creditor si debitorul, au dreptul sa fie asistati de avocat(i) sau de alte persoane(pentru debitor pe baza de procura speciala), in conditiile stabilite de comun acord.

Intre mediator, pe de o parte, creditor si debitor aflati in litigiut, pe de alta parte, se incheie Contractul de mediere.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta reprezentantului creditorului si debitorului, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Cand creditorul si debitorul au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestia in baza caruia, la sediul creditorului se intocmeste un act aditional la contractul initial de imprumut, dupa caz, a carei respectare devine obligatorie atat debitorului cat si creditoruluii, ne mai fiind necesar a fi supus autentificarii notarului public sau verificarii instantei de judecata, dupa caz.

conferinta mediere Conferinta medierea banc financiar bancar