Inscrie-te acum la concursul "Cele mai bune proiecte de licenta"!

Departamentul de Cercetare & Dezvoltare (http://www.softwinresearch.ro) din cadrul SOFTWIN anunþã lansarea celei de-a doua ediþii a concursului “Cele mai bune proiecte de licenþã” destinat studenþilor de la Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei (Universitatea „Politehnica” din Bucureºti), Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare (Universitatea „Politehnica” din Bucureºti), Facultatea de Matematicã ºi Informaticã (Universitatea din Bucureºti), Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine (Universitatea din Bucureºti) ºi de la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureºti).

  

Concursul se adreseazã studenþilor din ultimul an de facultate care doresc sã-ºi realizeze lucrarea de licenþã într-unul din domeniile: Biometrie, Procesare de limbaj natural, Recunoaºterea vorbirii sau Lingvisticã. Pe toatã durata concursului, participanþii vor beneficia de materiale de studiu ºi îndrumare din partea specialiºtilor SOFTWIN, precum ºi a profesorilor colaboratori din cadrul facultãþilor de care aparþin. La sfârºitul anului universitar, dupã prezentarea proiectelor de licenþã, cele mai bune

dintre acestea vor fi premiate în conformitate cu regulamentul concursului.

Cei interesaþi se pot înscrie pânã la data de 1 decembrie 2011 trimiþând la adresa

Va asteptam la inscrieri si va dorim mult succes!

concurstemedelicenta@softwin.ro un CV, media anilor de studiu (mai puþin anul în curs) ºi tema pe care doresc s-o realizeze (sau o listã de teme în ordinea preferinþelor) dintre temele propuse. Acordul unui profesor îndrumãtor din cadrul unei facultãþi participante este obligatoriu. Lista temelor propuse ºi regulamentul concursului sunt disponibile online, la adresa http://www.softwinresearch.ro/regulament2011 .licenta 2012 concurs Softwin