Residence Caf un simbol al eleganei i al bunului gust

Informa�ie de pres�

 

19 iulie 2010

 

Residence Café, un simbol al elegan�ei �i al bunului gust

 

 

 

Residence Café, aflat� la parterul SS Residence Hotel Unirii - unul dintre cele mai exclusiviste apartHOTELURI din Bucure�ti -, �i-a redeschis por�ile la 1 iulie 2010. Cafeneaua a fost reamenajata pentru a îndeplini standardele de exigen�� ale SS Residence, iar acum î�i prime�te clien�ii într-o atmosfer� mai cald� �i mai intim�.

 

Residence Café este locul unde po�i savura aroma cafelelor noastre împreun� cu un partener de afaceri, po�i s� gu�ti cocktailurile special preg�tite pentru tine �i prietenii t�i sau ai ocazia s� te revigorezi cu un simplu fresh. Iar toate acestea într-o loca�ie aflat� la numai câteva minute de Unirea Shopping Center sau Centrul Istoric al Capitalei, astfel c� po�i ajunge imediat la zona celebr� pentru distrac�ie �i cump�r�turi.

 

"F�r� îndoial�, redeschiderea Residence Café reprezint� un atu pentru SS Residence, mai ales c� pia�a de profil este înc� departe de a fi saturat�, în ciuda crizei economice prin care trece România. Ceea ce ne deosebe�te de concuren�� sunt luxul �i elegan�a, care la noi fac parte din cotidian", a declarat Anne Hartung, director de marketing SS Residence.

 

Pentru informa�ii:
+40729215867
stilsuites@rezerv.ro

anne hartung cazare hotel ss residence cazare bucuresti