Prolema gropilor poate fi rezolvata. Solicitati aplicarea Tehnologiei IR ( infrarosu )

Prezentare Tehnologie IR ( infrarosu )

Nota de fundamentare a implementării Tehnologie IR (infraroşu)  ȋn vederea realizării mentenanţei preventive şi a intervenţiilor de urgenţă la ȋmbrăcăminţile rutiere bituminoase

  Administratorii de drumuri se confruntă ȋn permanenţă cu starea de degradare a drumurilor. Ȋn condiţiile ȋntreţinerii necorespunzătoare, situaţia se agravează continuu. Agravarea defectelor se datorează ȋn special neglijarii operaţiilor de ȋntreţinere a drumurilor prin lucrări de calitate, executate la timp şi cu caracter preventiv.

 Gropile apar ȋn special pe timp friguros datorită fenomenului de ȋngheţ/dezgheţ, cȃnd străzile sunt acoperite cu zăpadă şi se ȋmprăştie material antiderapant. Dacă ȋn această perioadă nu se intervine rapid starea drumurilor se degradează, gropile devin cratere. Soluţia plombării cu asfalt rece din sac este provizorie, iar pentru pentru a menţine drumurile ȋn stare normală, sunt necesare pe un sezon mai multe intervenţii. Oricum primăvara se impun reparaţii de anvergură deoarece degradările continuă.

  Gropile izolate necesită intervenţii costisitoare. Costurile directe cu manopera, materiale, transport şi utilaje sunt foarte mari raportate la un metru pătrat de suprafaţă remediată. Existȃnd firme care practică preţuri de dumping, ȋn mod incorect pe piaţă se practică preţuri foarte mici. Astfel remedierea defectelor izolate prin intervenţii de urgenţă nu este abordabilă şi apar des astfel de practici:

- se aşteaptă să se agraveze starea drumurilor pȃnă există front de lucru pentru cantităţi  mai mari de lucrări şi doar după aceea se intervine;

- ȋn mod nejustificat se frezează suprafeţe mari ȋn jurul defectelor pentru ca ulterior să se poată recepţiona cantităţi minimale de lucrări;

- se execută lucrări de proastă calitate;

- se recepţionează lucrări nerealizate sau cu cantităţi de materiale supraevaluate;

 Se impune ca administratorii de drumuri sa identifice soluţii prin care să se poată interveni de urgenţă pe timp friguros pentru a se face remedieri cu durata de viaţă mare prin execuţia unor lucrări de calitate cu caracter permanent şi nu provizoriu.

 Ȋn urma cu 6 ani CALORSET SRL Carei a ȋnceput dezvoltarea Tehnologiei IR.  Ȋn februarie 2011, ȋn colaborare cu Primaria Satu Mare s-a prezentat tehnologia şi s-au făcut lucrări demonstrative.

 Remedierile realizate atunci s-au dovedit ca sunt permanente cu toate că s-au realizat pe timp friguros (februarie 2011) şi pe un drum cu trafic intens (la ieşire din oraş pe drumul spre  Vama Petea). Dealungul timpului CALORSET SRL Carei  a proiectat si fabricat utilaje performante pentru diverse tipuri de aplicaţii şi cu adaptare la diferite dimensiuni ale suprafeţelor defecte.

 Tehnologia elaborată de CALORSET SRL Carei este ȋncorporată azi ȋn Normativul pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţi rutiere moderne AND 547-2014 ȋn Anexa 4  CNADNR/CNAIR a implementat tehnologia, s-a intervenit cu succes la diverse obiective cum ar fi: podul peste Dunare Giurgiu - Ruse, Podul de la Şoimuş, diverse drumuri naţionale şi autostrăzi.  In Satu Mare aceasta tehnologie este in curs de implementare .

 Repararea şi reciclarea îmbrăcăminţilor asfaltice utilizând Tehnologia IR (infrarosu) este o metodă care permite:

- Repararea permanentă a îmbrăcăminţii asfaltice;

- Reciclarea la cald in situ a asfaltului.  

  Această metodă are la bază încălzirea şi înmuierea asfaltului (topirea bitumului din compoziţia asfaltului) utilizând Panouri Radiante cu Raze Infrarosii „IR” pȃnă la temp de 160°C, temperatura la care se poate face prelucrarea asfaltului, respectiv scarificare, regenerare, completare cu mixtură calda, nivelare şi compactare.

 Proces tehnologic de bază:

Tehnologia de remediere a defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase și reciclarea ”in situ” la cald a asfaltului prin utilizarea surselor de încălzire cu raze infraroșii are la bază următoarele operații:

 1.Curatarea zonei defecte

2.Încălzirea zonei defecte si a materialului de adaos 

3.Scarificarea zonei incalzite   

4.Pulverizare agent de intinerire

5. Completare cu material de adaos si nivelare

 6.Compactare

 Avantajele Tehnologiei IR:

 - legatură rezistentă ȋntre stratul vechi şi cel nou ( "sudura" in loc de "lipire" )

- se etansează rostul prin fuziunea materialului vechi cu cel nou

- posibilitate intervenţiei de urgenţă şi pe timp friguros

- durata de viaţă foarte mare

- nivelare superioară

- intervenţie rapidă şi timp de execuţie scurt

- necesită forţă de muncă redusă

- consum redus de mixtură proaspătă

- posibilitatea de a utiliza mixtura frezată sau decopertată reciclate

- costuri de intervenţie reduse, diminuare semnificativă a costurilor anuale de ȋntreţinere

- tehnologie prietenoasă cu mediul  

 Detalii in ce priveste procesul tehnologic............

 Analiza SWOT :

 Puncte tari

- Avantajele tehnologiei conferă o calitate de excepţie a lucrărilor de remediere

- Remedierile au un caracter permanent şi nu provizoriu, lucrările se pot garanta pe o perioadă de 24 luni cel putin.

- Costurile anuale se reduc semnificativ printr-o mentenanţă cu caracter preventiv executată prin intervenţii rapide ce opresc agravarea stării de degradare şi printr-o mentenanţă corectivă de calitate superioară.

- Tehnologia este reglementată şi cuprinsă ȋn reglementarea tehnică AND547-2014  Anexa4;

- Metoda inovatoare (elaborată de Calorset SRL) ce permite utilizarea Tehnologiei IR pe timp friguros,

- Tehnologia a fost testată şi implementată cu succes de către CNADNR (actualmente CNAIR), ȋn prezent utilajele fabricate de către Calorset SRL sunt incluse ȋn trusa de utilaje pentru interevenţiile de urgenţă cu care au fost dotate regionalele CNAIR

- Calorset deţine un parc de utilaje cu care are capacităţi relativ mari pentru a acoperii o gamă importantă de lucrări de remediere defecte şi continuă să fabrice şi alte utilaje pentru a avea capacitatea necesară de a interveni rapid şi pe mai multe fronturi ȋn vederea realizării operatiilor de mentenaţă preventive şi corectiv ce se impun.

 Puncte slabe:

- Staţiile de asfalt nu lucrează iarna, materialul de adaos trebuie să fie stocabil şi este necesară aprovizionarea pe stoc;

- Este necesară asigurarea cu stocuri de combustibil gazos şi se impun măsuri SSM şi PSI atȃt ȋn ce priveşte expoatarea utilajelor cȃt şi ȋn ce priveşte manipularea şi depozitarea recipienţilor.

 Ameninţări

- Prestatorii de servicii de reparaţii drumuri nu au ȋnteres să promoveze Tehnologia IR, ȋntreţinerea corectă şi reparaţiile preventive cresc durata de viaţă a covorului asfaltic reducȃndu-se astfel cantităţile anuale de lucrări necesare, şi, implicit consumul de mixtură asfaltică;

- Personalul muncitor neinstruit poate să compromită lucrările.

 Oportunităţi

- Tehnologia este frecvent utilizată ȋn SUA, Canada, iar avantajele tehnologiei ȋncep să se confirme şi ȋn Europa prin utilizarea ei ȋn ţări ca Marea Britanie, Germania, Ungaria etc.

- Se poate asimila cu tehnologia de reciclare in situ la cald care a căpatat o mare dezvoltare şi care a dat rezultate mulţumitoare;

- Posibilitatea utilizării mixturii asfaltice frezate şi regenerate ca material de adaos elimină utilizarea mixturii stocabile;

- Tehnologia este ieftină şi prietenoasă cu mediul;

- Posibilitatea utilizării şi pe timp friguros ca remediere permanentă.

 Reglementări ce trebuiesc avute ȋn vedere:

 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţile moderne

Indicativ AND 547 - 2013

- Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.- Condiţii tehnice de proiectare, preparare, punere ȋn operă a mixturilor asfaltice.

Indicativ AND 605 - 2016

- REGULAMENT din 20 februarie 2003 privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat

 - Regulament privind controlul de stat al calității în construcții

- Codul Rutier

Conform noului Cod Rutier administratorii drumurilor publice trebuie să ia măsuri pentru menţinerea permanentă ȋn stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează. Aceştia trebuie să ia toate măsurile pentru ȋnlăturarea obstacolelor de pe partea carosabilă care stȃnjenesc sau pun ȋn pericol siguranţa circulaţiei. Constituie contravenţie neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor ȋn vigoare precum şi neluarea măsurilor de ȋnlăturare a obstacoleleor aflate pe partea carosabilă.

 Conform Regulamentului privind controlul de stat ȋn construcţii şi a Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice administratorii de drumuri sunt obligaţi să respecte reglementările tehnice aferente şi Inspectoratul de Stat ȋn Construcţii este obligat să sancţioneze nerespectarea acestora atȃt ȋn faza de construire cȃt şi ȋn faza de exploatare cȃnd sunt obligatorii reglementările tehnice aferente ȋntreţinerii şi reparării. Pentru ȋntreţinere şi reparaţii drumuri există reglementarea tehnică AND 547 care cuprinde toate tehnologiile aplicabile.

Plombarea la cald şi refacerea covorului asfaltic ȋn cazul remedierii gropilor impune respectarea normativului AND 605 ȋn care se specifică condiţiile climaterice acceptate cu referire la temperatura minimă a suportului (cel putin 10 grd C), umiditate, vȃnt. Este de notorietate ca aceste condiţii nu se respectă, nimeni nu intervine şi se lasă responsabilitatea doar pe seama executantului care pe principiul "Lasă că merge şi aşa" si "nu ma ȋnvăţaţi voi pe mine care mă pricep şi am experienţă", continuă să facă neconformităţi fără frică de a fi sancţionat. Conform regulamentelor mai sus specificate Inspectoratul de Stat ȋn Construcţii trebuie să intervină şi să sancţioneze astfel de abateri.

 Oferta Calorset SRL include:

- Fabricarea şi furnizarea de utilaje ȋmpreună cu serviciile suport

- Execuţie de lucrări de interventii de urgentă

- Inchirierea de utilaje cu deservent

- Furnizarea de consumabile (agenţi de ȋntinerire)

- Asistenţă tehnică şi instruire personal.

Date de contact:

Calorset SRL

str. Uzine nr. 60, Carei, Satu Mare

email: muresanmarcel@calorset.com

mobil.0744816294

www.reparatiidrumuri.com 

plombare gropi reparatii drumuri