Poveºti spuse altfel


Povesti spuse altfel


            În perioada 27 - 30 aprilie 2015  Asociaþia Naþionalã a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienþe de Auz "Virgil Florea"  va organiza, la Iaºi, ultima reuniune transnaþionalã în cadrul  Parteneriatului de învãþare Grundtvig cu titlul: „Lumea copilãriei prin poveºti ºi sport”. Principalele obiective ale proiectului sunt, pe de o parte,  optimizarea ºi dezvoltarea abilitãþilor parentale ale pãrinþilor copiilor cu pierderi de auz iar, pe de altã parte,  facilitarea accesului în "lumea poveºtilor" pentru copiii cu pierderi de auz prin crearea unei mini-biblioteci virtuale cuprinzând poveºti adaptate.


La activitãþi vor participa, alãturi de reprezentanþii organizaþiilor partenere, pãrinþi ai copiilor cu deficienþe de auz sau pãrinþi care au ei înºiºi pierderi de auz, reprezentanþi ai Comunitãþii Surzilor din România, Danemarca, Polonia ºi Turcia. Beneficiarii vor avea ocazia de a primi informaþii, consiliere ºi de a realiza schimburi de experienþã cu privire la creºterea copiilor cu pierderi de auz. Un alt obiectiv important al ultimei reuniuni transnaþionale de proiect este evaluarea finalã a proiectului ºi rezultatelor acestuia.


Principalul produs final al proiectului este o bibliotecã online cu poveºti adaptate pentru copiii cu pierderi de auz, gãzduitã de site-ul proiectului: www.wcss.tk . Este cunoscut rolul deosebit de important al povestilor în formarea personalitãþii oricãrui copil. Adaptarea textului, ilustrarea cu imagini concret intuitive ºi interpretarea în limbaj mimico-gestual permite ºi copiilor surzi sau cu pierderi mari de auz accesul la lumea poveºtilor. Softul creat este uºor de folosit de cãtre pãrinþi, educatori ºi copii iar accesul este facilitat prin posibilitatea descãrcãrii gratuite. Biblioteca online cuprinde atât poveºti interpretate în limbajele mimico-gestuale specifice þãrilor partenere cât ºi în limbaj mimico-gestual internaþional. Astfel, nu doar copii surzi din România ci ºi copii din Danemarca, Polonia, Turcia ºi din întreaga lume vor putea sã priveascã spre lumea magicã a poveºtilor.


Pentru mai multe informaþii puteþi accesa site-ul proiectului: www.wcss.tk ºi site-ul asociaþiei noastre: www.anpeda.tk .Acest proiect a fost finanþat cu sprijinul Comisiei Europene.


Aceastã comunicare reflectã numai punctul de vedere al autorului ºi Comisia nu este responsabilã pentru eventuala utilizare a informaþiilor pe care le conþine.

limbaj mimico gestual surzi proiect european deficiente de auz povesti adaptate