COMPLOT ÎMPOTRIVA ECONOMIEI NAȚIONALE.

Fondatorul și proprietarul brandului național Părintele Arsenie Boca împreună cu Fundația Global Ethic România au notificat la sfârșitul lunii mai 2019 peste 38.000 de societăți care acceptă plata produselor și serviciilor, cu tichete valorice sau cu instrumente de plată similare, pentru a împiedica suprataxarea populației și implicit a economiei naționale.

 

 Fundația GLOBAL ETHIC ROMÂNIA la inițiativa lui Alexandru Andor proprietarul și fondatorul brandului național Părintele Arsenie Boca împreună cu reprezentantul juridic al Fundației Global Ethic România, Iștoc și partenerii, atragem atenția tuturor cetățenilor români care plătesc cu moneda națională în oricare unitate comercială care acceptă plata cu tichete de masă sau carduri similare acestora că sunt discriminați, înșelați și suprataxați.

Astfel, societățile comerciale care acceptă tichete sau carduri similare acestora sunt nevoite ca, la calcularea prețului unitar al produselor de pe raft să suprataxeze cetățenii care plătesc cu monedă națională, cu acele procentele pe care urmează să le plătească la decontarea tichetelor (de orice natura) sau oricăror instrumente de plată similare. Persoanele care cumpără cu moneda națională numerar sau card bancar sunt forțate, cu rea credință, într-un mod abuziv de către aceste societăți, să plătească în plus la orice tranzacție. Astfel, orice persoană care a plătit cu monedă națională ar fi fost îndreptățită să cumpere mai ieftin decât cei care achită aceleași produse sau servicii cu tichete, cu acele procente pe care unitățile în cauză le achită emitenților de tichete.

În speță, agenții comerciali care acceptă tichete, în mod ilegal, artificial și discriminatoriu au mărit toate prețurile serviciilor sau produselor la raft, cu procente între 1 și 12 procente,  deoarece nu aveau de unde să știe la calcularea prețurilor, cine urmează să achite produsele sau serviciile cu moneda națională și cine va plăti cu tichete sau instrumente de plată similare, încasând profituri ilegale de la cetățenii care au plătit cu moneda națională, aceștia fiind vădit înșelați cu sumele respective și discriminați în același timp, față de persoanele care achită cu tichete sau carduri similare tichetelor.

În fapt, metoda pe care au aplicat-o acești agenți comerciali pentru a acoperi pierderile plătibile către emitenții de tichete sau carduri similare tichetelor către societățile emitente de tichete, au mărit prețurile tuturor produselor, atunci când au acceptat plăți cu tichete sau carduri similare tichetelor și în continuare le mențin majorate în circuit, prejudiciind vădit, aparent în temeiul legii, clienții care achită cu moneda națională, numerar sau card bancar.

Bunăoară societățile emitente de tichete, împreună cu agentii economici care au acceptat aceste tichete sau carduri similare tichetelor, au vădit cu rea credință în mod conștient, abuziv și discriminatoriu, din anul 2001 până în prezent, toți cetățenii români cu sume de peste 15 miliarde de euro, deoarece nici un cetățean nu își obține veniturile integral în tichete sau carduri emise de emitenți.

Caracterul abuziv al acestor practici reiese și din faptul că nici o persoană nu a fost înștiințată în prealabil că prețurile de pe raft sunt suprataxate, astfel au îngrădit libertatea cetățeanului de a alege.

·        Astfel, societățile care au acceptat tichete sau carduri similare tichetelor au încălcat libertățile cetățenești, au lipsit în mod abuziv populația de considerație și au încălcat următoarele norme legale,

·        LEGEA nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor,

·        Art. 252 N.C.C. Ocrotirea personalităţii umane,

·        Art.253 N.C.C. Mijloace de apărare,

·        Art. 1345 N.C.C. Îmbogățirea fără justă cauză,

·        Art. 1349 N.C.C. Răspunderea delictuală,

·        OG nr.137 din 31 august 2000 Nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare: Art.2, Art.26, Art.27, Art.28

·        Art. 244 N.C.P. Înşelăciunea.

 

Fundația Global Ethic România a început notificarea la sfârșitul lunii mai 2019, a peste 38.000 de societăți care acceptă plata produselor și serviciilor, cu tichete valorice sau cu instrumente de plată similare, pentru a împiedica suprataxarea populației și implicit a economiei naționale. Prin acest demers dorim să oprim acest complot de taxare directa a economiei naționale de către emitenții de tichete si agentii economici implicați, și obligarea acestora la rambursarea sumelor extrase ilegal din economia națională, către bugetul de stat sau direct către cetățenii români.

 

Fundația Global Ethic România, se ocupă cu drepturile și libertățile omului, fenomene de corupție, fenomene de discriminare de orice natură, securitatea națională și acțiuni caritabile în sprijinul populației. 


https://globalethicfoundation.org/

Președinte Consiliu Director

Floruța Octavian-Adrian

0770 569 255

Adauga tag
Arsenie Boca