ANUNȚ CONFERINȚĂ DE LANSARE A PROIECTULUI „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR” POCU/90/6.13/6.14-107375

Universitatea „Spiru Haret”, prin Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Engage in Education, anunţă lansarea proiectuluiPregătiți pentru viitor” numar de identificare POCU/90/6.13/6.14 – 107375 .

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 1 octombrie 2018 la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, str. Vasile Conta, nr.4, sala 400, începând cu ora 13.  
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman , Axa prioritară nr.6  "Educație și competențe" .
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.094.054,25 lei (inclusiv TVA), din care: 2.055.390,91 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.
Proiectul se vă desfășura pe o perioadă de un an, cuprinsă între 5 septembrie 2018 – 4 septembrie 2019.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Științe Juridice, Economice si Administrative Craiova, din cadrul Universitatii „Spiru Haret”, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale acestora în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră și promovarea parteneriatelor în tranziția de la școală la viața activă.
Obiectivele specifice ale proiectului rezidă în cresterea competențelor profesionale cerute pe piata muncii pentru 250 de studenti ai Universității „Spiru Haret”, Facultatea de Știinte Juridice, Economice și Administrative Craiova, în crearea unui sistem de informare în domeniul ocupării și formării profesionale, vizând creșterea angajării absolventilor cu studii superioare și în facilitarea tranzitiei de la școală la viața activă prin activități de consiliere și orientare profesională, stagii de practică performante, participarea la întalniri cu potențiali angajatori și vizite de studiu.
Grupul țintă va fi alcătuit din 250 de studenți (dintre care 10 vor proveni din mediul rural) din cadrul Universității „Spiru Haret”, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova. Aceștia vor efectua stagii de practică și vor participa la activitatea unor firme de exercitiu, beneficiind de activități de informare și consiliere profesională, de subvenții, în valoare de 900 lei/student, precum și de premii.
Beneficiile pe termen lung ale proiectului constau în: creșterea calității pregătirii profesionale a absolvenților Universității „Spiru Haret”; creșterea numărului de absolvenți cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor; creșterea productivității muncii în intreprinderile ce vor angaja studenții participanți la activitățile din prezentul proiect (având deprinderi de muncă formate în timpul stagiilor de practică, după angajare, studentii care vor participa activ la activitatea economică a intreprinderii nu vor mai efectua și alte stagii de instruire prealabilă); creșterea numărului de persoane cu un traseu profesional optim (studenții din grupul țintă vor beneficia de servicii de orientare in carieră).

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la Daniela Stănciulescu, responsabil informare și publicitate, telefon 0749.087.208, e-mail: daniela.stanciulescu@spiruharet.ro,  sau la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4, telefon 0251.42.33.95.

LANSARE CONFERINTA