„Dãruieºte speranþã” – primul eveniment Christian Hope

ONG

„În ultimii 18 ani am învãțat cât de dificil este sã crești și sã te dezvolți prin propriile puteri însã prin muncã, ambiție și determinare am reușit sã devenim cel mai mare tour operator din România. Privind în urmã, am realizat cât de mult ar fi însemnat pentru noi, ca echipã micã și cu visuri mari, susținere din partea cuiva. Tocmai de aceea, ajunși în punctul în care avem puterea sã venim în sprijinul comunitãții cu care ne-am împrietenit deja de mult timp, am pus bazele fundației „Christian Hope”, menitã sã ofere cât mai mult ajutor tuturor persoanelor cu care viața nu a fost blândã”, declarã Marius Pandel, CEO Christian Tour.Mii de copii din România fac parte din familii pentru care și pâinea reprezintã un lux. Familii care locuiesc în case dãrâmate sau, mai rãu, chiar sub cerul liber. Iar copiii nu au altã opțiune decât sã învețe sã supraviețuiascã și sã se maturizeze mult mai devreme decât și-ar dori.Alte mii sunt loviți de boli incurabile și își petrec mai toatã copilãria în spitale, unde fac fațã unor tratamente pe care mulți dintre adulți nu le-ar putea suporta. Sunt oameni care nu au ales sã ajugã în situații critice, dar se aflã în ele. Copii care, teoretic, nu au nici un fel de viitor. Practic însã, „Christian Hope” își propune sã schimbe în bine destinul persoanelor nevoiașe și sã le ofere copiilor o șansã la viațã, la educație, la un trai decent.„Cu toate cã activitatea fundaþiei noastre este la început, am descoperit, verificat și contribuit la ajutorul multor familii care aveau nevoie de noi. Care erau disperate sã supraviețuiascã și pentru care am oferit tot ce ne-a stat în putințã. Și pe care încã le ajutãm, în continuare. Pentru cã au nevoie de sprijin constant, de speranțã...” mai adaugã Marius Pandel.Fundaþia Christian Hope iniþiazã un proiect de anvergurã ce îºi propune sã vinã în sprijinul copiilor proveniþi din familii aflate în dificultate ºi cu ajutorul câtorva centre de zi din Bucureºti, organizeazã primul eveniment dedicat acestor copilaºi. Evenimentul „Dãruieºte speranþã” va avea loc in data de 5 decembrie a.c. ºi include mai multe activitãþi special dedicate celor 120 de copii ce fac parte din: Asociaþia „Ana ºi Copiii”; Centrul Sf. Dimitrie, Fundaþia „Viitor Pentru Copiii României”, ªcoala Gimnalizalã A. Paunescu ºi Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanul din Bucureºti.„Christian Hope a pregãtit un program special pentru aceºti copii, program ce va debuta cu o micã excursie ce va include un tur ghidat al Muzeului Naþional de Istorie Naturalã „Grigore Antipa”, urmat de servirea mesei în oraº ºi finalizându-se cu un spectacol de teatru muzical, recitaluri de colinde, jocuri ºi dansuri special organizate pentru copii în cadrul centrului comercial Promenada. Evenimentul se va desfãºura pe data de 5 decembrie, între orele 11:00-19:00” declarã Andra Haresh, Vicepreºedinte al Fundaþiei Christian Hope.Toþi cei care doresc sã se alãture acestei cauze, sunt invitaþi sã participe la activitãþile organizate în centrul comercial Promenada. Iar cei ce doresc sã contribuie activ la acþiunile de ajutorare ale fundaþiei Christian Hope, pot face donaþii în jucãrii, cãrþi, hãinuþe sau încãlþãminte în urna special conceputã în cadrul evenimentului. ***Fundaþia Christian Hope a luat naºtere în luna mai 2015 la iniþiativa agenþiei de turism Christian Tour, fiind înregistratã în Registrul Fundaþiilor ºi Asociaþiilor sub nr. 3945/B. Scopul asociatiei este nepatrimonial, apolitic ºi vizeazã  sã schimbe în bine destinul persoanelor nevoiașe și sã le ofere copiilor o șansã la viațã, la educație, la un trai decent.

Fundaþia Christian Hope Dãruieºte speranþã Christian Tour