Apel de selecţie a proiectelor Măsura C2 P6 DI 6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

ONG

Apel de selecţie a proiectelor

 Măsura C2P6 DI 6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

 Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

 Data lansării  27iunie 2017

 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/C2 P6 DI 6B

 Data limită de depunere a proiectelor – 31.07.2017

 Depunerea proiectelor pentru Măsura C2P6 DI 6B se va face la sediul GALŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, CaleaFeldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

 Fondurile disponibile pentru Măsura C2P6 DI 6B - "Servicii sociale pentru integrarea grupurilorvulnerabile " sunt de 100.000Euro.

 Suma maximă nerambursabilă care poate fiacordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C2 P6 DI 6B este de 100.000 Euro iar sumaminima este de 5.000 Euro.

 Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuriva fi 100% din totalul cheltuieliloreligibile pentru proiectele negeneratoare de venit

 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuriva fi de 80% din totalul cheltuieliloreligibile pentru proiectele generatoare de venit.

 Modelul cereriide finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii definanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 Informaţii detaliateprivind accesarea şi derularea Măsurii C2 P6DI 6B din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala alteritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” –disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

 Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI dinHălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

 La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibileinformații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibileprin măsura C2

 Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, CaleaFeldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteți obţine fondurinerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Grupul de Actiune Locala Ținutul Barsei
apel c2 servicii sociale Ținutul Barsei