Un nou apel de finanțare care vine în sprijinul autorităților publice locale

România a identificat rolul important al municipalităților în realizarea politicii naționale de eficiență energetică și a introdus obligații specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficiență energetică.

Potrivit legii eficienței energetice 121/2014, cu modificările și completările ulterioare impune autorităților administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori să întocmească un program de îmbunătățire a eficienței energetice (PiEE) în care să includă măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani. Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori trebuie să aibă și un manager energetic atestat conform legii, pe lângă obligația de a realiza PiEE.

Acest program este un instrument util și pentru autoritățile locale la fundamentarea și întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină cont de aspectele de eficiență energetică.

AM POIM vine în sprijinul autorităților publice locale pentru a-si implementa programele de îmbunătățire a eficienței energetice și lansează în consultare ghidul unui nou apel de proiecte pentru investițiile în surse regenerabile de energie.

În cadrul Obiectivului specific 11.2 sunt finanțate următoarele tipuri de activități:

  • investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează sistemele de panouri fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
  • investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi, cu excepția biomasei, destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Valoarea finanţării solicitate trebuie să fie între 1.000.000  euro și 5.000.000 euro (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare).

manager energetic panouri fotovoltaice