NOU PETCT GRATUIT la Centrul Euromedic Fundeni Bucuresti

Centrul de Diagnostic ºi Tratament Euromedic Fundeni Bucureºti, primul centru PET/CT din Romania, vã informeazã cã, urmare a semnãrii contractului pentru 2010 cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate, efectueazã gratuit investigaþii PET/CT pentru anumite categorii de pacienþi oncologici.

 

Decontarea investigaþiilor PET/CT de cãtre Casele de Asigurãri de Sãnãtate se efectueazã prin Subprogramul “Monitorizarea activã a terapiilor specifice oncologice” din cadrul Programului Naþional de Oncologie, cu aprobarea Comisiei de experþi a Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.

 

Lista afecþiunilor care beneficiazã de decontarea investigaþiilor PET/CT in sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate este urmãtoarea:

 

·        Neoplazii ale capului ºi gâtului cu excepþia tumorilor cerebrale ºi tiroidiene (carcinom scuamos metastatic la nivel cervical, carcinom nazofaringian cu determinãri ganglionare N2,N3; adenopatii cervicale metastatice de nivel 4, evaluarea  pacienþilor dupã intervenþii chirurgicale radicale în zona gâtului); 

 

·        Cancerul pulmonar (stadiul II-III cu posibilã indicaþie chirurgicalã, nodul solitar cu potenþial malign important, nu mai mic de 8 mm, unde s-au epuizat alte mijloace de diagnostic, precum ºi în evaluarea evoluþiei metastazelor pulmonare tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de Comisiile de experþi CNAS); 

 

·        Cancerul colorectal metastatic cu indicaþie chirurgicalã; 

 

·        Cancerul mamar ºi col uterin tratate cu medicamente oncologice specifice aprobate de Comisiile de experþi CNAS; 

 

·        Limfoame (în vederea evaluãrii terapiei cu molecule aprobate de Comisiile de experþi CNAS în limfoamele Hodgkin ºi non-Hodgkin cu dimensiuni mari ale masei tumorale, agresive ºi/sau recidivante); 

 

·        Indicaþii pediatrice: limfoame, sarcoame ºi tumori de pãrþi moi, neuroblastom.  

 

Circuitul documentelor conform actelor normative in vigoare: 

 

  

 

Documentul principal îl reprezintã referatul medical, completat de medicul curant – oncolog sau hematolog (dupã caz), avizat de coordonatorul de program oncologic. 

 

 

 

In vederea aprobãrii decontãrii investigaþiilor PET/CT in sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, pacienþii trebuie sã depunã la casele de asigurãri de sãnãtate locale, OPSNAJ si/sau CASMTCT câte un dosar care sã conþinã urmãtoarele:

 

·        Copia actului de identitate;

 

·        Consimþãmântul pacientului;

 

·        Referatul de justificare parafat ºi semnat de medicul oncolog curant (hematolog) ºi validat de medicul coordonator de program;

 

·        Rezultatul investigaþiilor care susþin diagnosticul ºi evoluþia bolii; 

 

·        Rezultatul examinãrii anterioare PET/CT, dacã este cazul.

 

 

 

Dosarele se depun la Casele de Asigurãri de Sãnãtate judeþene, respectiv a Municipiului Bucureºti, OPSNAJ ºi/sau a Transporturilor care le transmit pe fax, e-mail sau poºtã  la CNAS cu adresã de înaintare, având numãrul de înregistrare al casei de asigurãri de sãnãtate respective;

 

                                                                                                                         

 

Conform actelor normative in vigoare, întreaga responsabilitate pentru dosarele incomplete revine în exclusivitate medicului curant ºi caselor de asigurãri de sãnãtate în evidenþa cãrora se aflã pacienþii, ele fiind respinse de drept;

 

 

 

Comisia de experþi a CNAS analizeazã în sesiuni ordinare sau extraordinare lunare dosarele depuse ºi emite decizii de aprobare / respingere a efectuãrii investigaþiei;

 

 

 

Decizia este comunicatã pacientului în format electronic (fax sau email) la adresele de contact din referat, precum ºi CAS în original.

 

 

 

Impreunã cu documentele enumerate mai sus ºi cu Decizia de aprobare a Comisiei de experþi CNAS, pacientul se programeazã la furnizor ºi efectueazã examinarea.

 

           

 

Rezultatul investigaþiei va fi dus de cãtre pacient atât in original cât ºi in copie la medicul oncolog/hematolog curant.

 

 

 

De mentionat este faptul ca in faza premergatoare investigatiei PET/CT propriu-zise pacientului ii este administrata o substanta de urmarire, mai precis glucoza radioactiva numita FDG (18fluor dezoxiglucozã), intr-o cantitate foarte mica, prin injectare intravenoasa. Acest marker îºi pierde foarte rapid radioactivitatea, în douã pânã la trei ore. În urma administrãrii pe cale venoasã de FDG, necesarã pentru efectuarea examenului PET/CT, nu au fost semnalate niciodatã reacþii nedorite. Aceastã glucozã radioactivã este necesar sã fie administratã pacientului, deoarece þesuturile active din punct de vedere metabolic sau cele cu rata de multiplicare anormal crescutã (tumorile) consumã zahãrul radioactiv în cantitate foarte crescutã faþã de celelalte organe ºi astfel, pot fi evidenþiate zonele care prezintã risc sau sunt deja canceroase. Având în vedere caracteristicile substanþei de urmãrire (FDG) ºi faptul cã aceasta se descompune într-un timp foarte scurt de la momentul livrãrii de cãtre firma producãtoare, ea fiind  transportatã pe cale aerianã pentru fiecare zi de investigaþie, este esenþial sã se respecte cu stricteþe programãrile. 

 

 

 

Investigaþia PET/CT se poate efectua numai în anumite etape ale evoluþiei bolii:

 

·        Nu mai devreme de 6 sãptãmâni dupã radioterapie sau 4 sãptãmâni dupã chimioterapie injectabilã;

 

·        Pacienþii diabetici trebuiesc sã fie într-o perioadã de echilibru metabolic;

 

·        Examinarea este contraindicatã la gravide;

 

·        Prudenþã la pacienþii cunoscuþi cu alergii medicamentoase sau la substanþe de contrast iodate;

 

·        Nu se recomandã pacienþilor care suferã de claustrofobie sau care nu sunt complianþi la manevrele ºi timpii obligatorii incluºi în standardul procedurii;

 

·        Este de evitat dacã rezultatul nu aduce informaþii importante în managementul pacientului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informaþii suplimentare puteti consulta site-ul www.euromedic.ro, precum ºi site-ul www.petctromania.ro. Pe aceste site-uri se regãsesc, de asemenea, documentele necesare susþinerii investigaþiei PET/CT, care pot fi descãrcate direct in format word.

 

 

 

Pentru orice fel de detalii nu ezitaþi sã ne contactaþi la:

 

            Telefon : 021/222.41.11 – Sediul Euromedic România

 

                           021/316.73.90;

 

   021/316.73.91;

 

   021/316.73.92     Centrul de Diagnostic ºi Tratament Euromedic Fundeni Bucureºti

 

                           0372/735.315                          Program: Luni-Sâmbãtã: 08:00-20:00

 

                           0372/716.056

 

            Fax:        021/222.37.47

 

               021/316.73.88

 

E-mail:   office@euromedic.ro

 

                          fundeni@euromedic.ro

 

 

 

 

 

Programãrile pentru investigaþia PET/CT se pot face:

 

·                     Telefonic: 0724.214.519 – Linie dedicatã programãrilor PET/CT

 

la oricare din numerele de telefon ale Centrului de Diagnostic ºi                    Tratament Euromedic Fundeni Bucureºti enumerate mai sus

 

·                     E-mail: fundeni@euromedic.ro

 

 

 

 

 

 

 

Echipa Euromedic

 

 

sanatate nou oncologie cancer CAS