Noaptea Devoratorilor de Publicitate 2010 a 30a ediie Ediie festiv Iai

 

Gala itinerant� a NDP 2010 se va desf�ura dup� urm�torul program:

 

 

 






Ia�i, pe 23 octombrie 2010, la Cinema Republica;




Bra�ov, pe 6 noiembrie 2010, la teatrul „Sic� Alexandrescu”;




Timi�oara, pe 20 noiembrie 2010, la Sala Capitol;




Sibiu, pe 4 decembrie 2010, la Casa de Cultur� a Sindicatelor;




Cluj-Napoca, pe 11decembrie 2010, la Casa de Cultur� a Studen�ilor. 






 

 

 

Filmul evenimentului este online pe www.noaptea-devoratorilor-de-publicitate.ro

 

Pentru detalii �i informa�ii de ultim� or�, intra�i pe www.msa.ro

 

 

 

Spectacolul va dura 7 ore: începe la ora 21.00 �i cuprinde 4 calupuri de publicitate cu durata de 80 de minute, întrerupte de 3 pauze. Coordonatele show-ului din acest an sunt: proiec�ie, entertainment, interactivitate, unicitate.

 

            MSA Events, organizatorul tradi�ional al Nop�ii Devoratorilor de Publicitate celebreaz� prin edi�ia din acest seduc�ia cinematografului �i a fimului dedicat publicit��ii – clipul, de pretutindeni �i de oricând!

 

Inspirat� din atmosfera glorioas� a filmului hollywoodian, edi�ia aniversar� a Nop�ii Devoratorilor de Publicitate (cea de-a 30-a) se transform� într-un eveniment de gal�, plin de fast �i spectaculozitate. Edi�ia „festiv�”, afirm�, cu un pic de autoironie specific� breslei, faptul c� o colec�ie de clipuri publicitare este o cinematec�, atent organizat� �i care are rolul de a tezauriza, de 30 de ani, cele mai creative „filme” de publicitate. Asta, desigur, sub bagheta de magician a lui Jean-Marie Boursicot, �i a produc�torului general Dan Chi�u. Astfel, sunt aduse împreun� lumile fabuloase ale filmului �i publicit��ii, definite de seduc�ie �i pe puterea de a ne face s� vis�m.

 

 

 

MSA Events anun�� concursul Cel mai regizor devorator  - Premiile filmului de publicitate DevoratOscar / Devorad’or

 

 

 

Aspectul inovator al celei de-a 30-edi�ii este interactivitatea, fanii publicit��ii fiind parte din spectacolul însu�i. Va fi realizat� o platform� video online unde se vor putea posta clipuri realizate de c�tre iubitorii publicit��ii, dedicate brandurilor partenerilor edi�iei din acest an. Adev�rate scurt-metraje filmate cu camera telefonului mobil, spoturile Devoratorilor vor fi parte a proiec�iei din cadrul Nop�ii,  iar cele mai reu�ite vor primi premii consistente în bani �i produse din partea partenerilor. Platforma video online va deveni o cinematec� în sine, va genera trafic pe site-urile organizatorilor �i partenerilor, ca �i o notorietate deosebit�.

 

            Filmele premiate vor fi proiectate în cadrul „Edi�iei Festive”, se vor primi premii �i statuete DevoratOscar / Devorad’or.

 

 

 

Anul �sta, nu v� l�s�m s� ad-ormi�i. În scurt timp, se va auzi: Motor!

 

            

 

 

ndp evenimente