Modernizarea și suplimentarea sistemului actual de supraveghere video pentru un numar 100 de camere video amplasate în 78 de locații din orasul Voluntari

                                                                              Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Primăria orasului Voluntarianunță semnarea contractului de finanțare nr. 1447/05.01.2023 pentruproiectul Modernizarea și suplimentarea sistemuluiactual de supraveghere video pentru un numar 100 de camere video amplasate în78 de locații din orasul Voluntari,, Perioada de implementare a proiectului este de 24 deluni, respectiv perioada 05.01.2023 – 05.01.2025.

 

Obiectul acestui Contractde finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către MDLPA pentruimplementarea Proiectului nr. C10-I1.2-1132, intitulat: Modernizareași suplimentarea sistemului actual de supraveghere video pentru un numar 100 decamere video amplasate în 78 de locații din orasul Voluntari, care vizează creștereagradului de siguranță și ordine publică, prin implementarea de sistemeinteligente de monitorizare video a spațiului public din  Orasul Voluntari, Judetul Ilfov.

Indicatorii de proiect sunt:1 dispecerat dotat și echipat și 100 de camere video inteligente.

 

Proiectul este gestionatde Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat dinfonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, C10– Fondul Local: I.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –ITS /alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local),,.

 

     Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1

 

Valoarea totală aproiectului este de 2.929.006,50 lei cu TVA dincare 2.461.350,00 valoare eligibila nerambursabila din PNRR si  467.656,50 lei – valoarea TVAaferenta  cheltuielilor eligibile dinPNRR.

Cheltuielile neeligibilenecesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Voluntari.

 

Persoană de contact: Viceprimar-Iordache Viorel

E-mail: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro

Tel: 0314.361.110                                                                                                                                                              Viceprimar,

IORDACHE VIOREL

Apel de proiecte gestionat de MinisterulDezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

 „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozițiaoficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României”                                                            __________________________________________________________

„PNRR. Finanțatde Uniunea Europeană– UrmătoareaGenerațieUE”.

https://mfe.gov.ro/pnrr/          https://www.facebook.com/PNRROficial/

Modernizarea și suplimentarea sistemului actual de supraveghere video pentru un numar 100 de camere video amplasate în 78 de locații din orasul Voluntari

Modernizarea și suplimentarea sistemului actual de supraveghere video pentru un numar 100 de camere video amplasate în 78 de locații din orasul Voluntari

primaria voluntari supraveghere video orasul Voluntari Modernizarea suplimentarea