INCDMTM a organizat cea de-a treia ediţie a Conferinţei Internaţionale MECAHITECHConferinţa, care a reunit 20 de reprezentanţi din Europa şi Asia şi mai bine de 100 de participanţi din România, s-a concentrat pe teme din domeniul de mecatronică şi din cele conexe, precum: sisteme high-tech, micro mecatronice şi nano mecatronice; robotică,  micro robotică şi nano robotică; modelare şi simulare; sisteme integrate de control inteligent; procesare de imagini şi imagistică pentru computer; sisteme biomedicale şi bio mecatronică; comunicaţii şi sisteme inteligente distribuite; transferul tehnologic de produse mecatronice high-tech în industrie; senzori, micro nano senzori şi traductoare, micro nano traductoare; inginerie de sistem şi informatică, tehnica măsurării inteligente şi, bineînţeles, alte subiecte relaţionate.

Lucrările de un înalt nivel ştiinţific prezentate în cadrul conferinţei au făcut obiectul unui proces riguros de selecţie în vederea publicării în Volumul Conferinţei şi în Revista Romanian Review: Precision Optics, Mechanics and Mecahtronics, clasificată în anul 2010 de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la categoria B+ , şi indexată în bazele de date internaţionale EBSCO şi SCOPUS.

De anul acesta, ca o dovadă în plus a valorii acestei manifestări ştiinţifice, conferinţa noastră a fost organizată sub egida IEEE România, filială a celei mai mari asociaţii profesionale dedicate avansului tehnologic şi excelenţei tehnologice.

mecatronica INCDMTM MECAHITECH