FINALIZAREA PROIECTULUI ECO-NANO-TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA UNUI MODUL CU DUBLĂ FUNCȚIONALITATE PE BAZĂ DE NANOFIRE (ECONANOWIRES)

31.08.2020

 

FINALIZAREA PROIECTULUI

ECO-NANO-TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA UNUI   MODUL   CU   DUBLĂ   FUNCȚIONALITATE   PE   BAZĂ   DE   NANOFIRE (ECONANOWIRES)

 

 

Universitatea POLITEHNICA din București prin Centrul de Cercetări și Expertizări Eco - Metalurgice, cu sediul în Splaiul Independenței 313, sector 6, București, anunță finalizarea proiectului “ECO-NANO-TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA UNUI   MODUL   CU   DUBLĂ   FUNCȚIONALITATE   PE   BAZĂ   DE   NANOFIRE (ECONANOWIRES)“, ID P-37-649, cod SMIS 104141, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de  finanțare  nr.  49/05.09.2016,  încheiat  cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate.

 

Proiectul s-a derulat în perioada 05.09.2016 – 04.09.2020. Valoarea totală a proiectului a fost de 4.667.650 lei, din care asistență financiară             nerambursabilă de 4.637.650 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unui nucleu de competență în cadrul Centrului de Cercetări și Expertizări Eco-Metalurgice din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB- ECOMET) pentru dezvoltarea de materiale nanostructurate cu arhitectură 3D și integrarea acestora în platforme funcționale cu aplicabilitate în domeniul protecției mediului și energiei.

Ariile de cercetare au contribuit la creșterea participării românești în cercetarea la nivelul Uniunii Europene, în domenii de interes național și internațional. Transferul de competențe s-a realizat de la specialistul din străinătate către colectivul de cercetare din cadrul UPB-CCEEM și a condus la obținerea următoarelor rezultate:

·  nanofire obținute prin sinteza controlată;

·  modul pilot cu dublă funcționalitate: senzor și/sau filtru pe bază de nanofire pentru reținerea ionilor metalici;

·  4 articole publicate în reviste cotate internațional;

·  2 cereri de brevet internațional;

·  3 locuri de muncă nou create;

·  1 proiect acceptat spre finanțare Orizont 2020.

 

Având în vedere multitudinea de rezultate obținute, echipa proiectului „ECO-NANO -TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA UNUI   MODUL   CU   DUBLĂ   FUNCȚIONALITATE   PE   BAZĂ   DE   NANOFIRE (ECONANOWIRES)“  are plăcerea de a vă invita la o dezbatere online, în cadrul WORKSHOP-ului ce va avea loc pe platforma Microsoft Teams, în data de 04.09.2020, la ora 09:00.

Pentru a participa la acest eveniment vă rugăm să accesați link-ul: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4486f5754c3c41ceb9cacbef8e12eb1e%40thread.tacv2/General?groupId=c8071a25-ccc8-4787-bada-ffa4c4c2a6d6&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

 

 

 

DIRECTOR PROIECT

Dr. Ing. Ruxandra Vidu

Universitatea UC Davis, California, USA

 

 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Dr. Ing. Andra Predescu

Funcţie: Asistent Director

Tel. 0214029592, Fax: 0213169564, e-mail: andra.predescu@ecomet.pub.ro

 

 

UPB