Facem Diferenta!

Asociaţia Lumina continuă dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative. În acest an, principalul partener la nivel local este Consiliul Judeţean Bacău.,,Facem Diferenţa!" nu este doar numele proiectului ci însăşi acşiunea în sine. Diagnosticul de boală incurabilă condamnă la izolare. Fizică, psihică şi emoţională. În cazul copiilor şi tinerilor, diagnosticul de boală incurabilă produce efecte nu doar direct asupra pacientului, ci şi a întregii familii. Pentru copii şi tineri, boala poate însemna condamnarea la izolare fizică, psihică şi emoţională, dezvoltare fizică întârziată, stagnarea dezvoltării emoţionale, sentimente de inferioritate, capacitate scăzută de comunicare, stimă de sine scăzută, grad scăzut de incluziune socială datorat lipsei centrelor specializate care să ofere servicii specializate şi un grad ridicat de dependenţă faţă de serviciile sociale oferite de stat.Pentru fraţii şi surorile copiilor înseamnă teamă, vină şi sentiment de abandon din partea părinţilor nevoiţi să ofere atenţie şi îngrijire în principal copilului bolnav.Pentru părinţi înseamnă neputinţă, disperare, nevoie de sprijin, reîmpărţirea rolurilor în familie.Serviciile socio-medicale oferite la domiciliu, combinate cu serviciile oferite la centrul de zi atât pentru copiii şi tinerii diagnosticaţi cu boala incurabilă cât şi pentru fraţii lor şi organizarea grupurilor de suport pentru părinţi, reduc riscul de dependenţă faţă de serviciile oferite de stat, scad riscul de izolare a copilului bolnav şi oferă oportunitatea familiei să depăşească mai uşor perioadele dificile.  Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea gradului de acces la servicii de îngrijiri paliative pentru copiii şi tinerii cu oportunităţi reduse, afectaţi de o boală incurabilă, din judeţul Bacău, prin intermediul serviciilor socio-medicale oferite la domiciliu si la centrul de zi.Grupul ţintă este format din copii şi tineri, diagnosticaţi cu o boală incurabile, imobilizaţi la pat sau în fotolii rulante, provenind din medii defavorizate.Valoarea totală a proiectului este de 77.215 lei din care 61.000 lei este cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Bacău, diferenţa de 16.215 lei fiind contribuţia Asociaţiei Lumina. Durata proiectului este de 3,5 luni.Printre activităţile proiectului se numără serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, conferinţele de familie pentru delegarea responsabilităţilor de îngrijire a beneficiarului  şi distribuirea de produse de curăţenie şi igienă pe care pacienţii să le primească pe întreaga durată a proiectului.,,Ne dorim să venim în întâmpinarea pacienţilor diagnosticaţi cu boli incurabile, fie ei copii, tineri sau adulţi. Studiile arată că 70% dintre copiii diagnosticaţi cu o boală incurabilă experimentează dureri crunte, la un moment dat şi că mai puţin de 6% dintre pacienţii din România, care ar avea nevoie de îngrijiri paliative, le şi primesc. Faptul că în acest an Consiliu Judeţean ne sprijină este un semn că lucrurile se schimbă în bine" Mihaela Dumitrache, Director Executiv, Asociaţia Lumina.Ca rezultat a derulării proiectului 30 de copii şi tineri, din medii defavorizate, diagnosticaţi cu o boală care le limitează viaţa vor beneficia de servicii socio-medicale, la domiciliu, 10 părinţi ai copiilor care participă la centrul de zi, vor beneficia de consiliere prin participarea la grupurile de suport organizate o dată pe lună, 10 copii, beneficiari direcţi ai Asociaţiei Lumina, diagnosticaţi cu boli incurabile, beneficiază de servicii socio-medicale prin participarea la activităţile specializate ale centrului de zi, 10 copii, fraţi ai beneficiarilor direcţi, participă la activităţi comune cu fraţii lor, la centrul de zi al Asociaţiei Lumina. 

ingrijiri paliative