CREDIDAM A ALES SOLUȚIILE DE VIDEOCONFERINȚĂ LIFESIZE

CREDIDAM, asociațienonprofit care are ca obiectiv colectarea și  repartizarea banilorcuveniţi artiştilor interpreţi români şi străini, bani proveniţi din difuzareaînregistrărilor comerciale, a implementat recent un sistem de videoconferințăLifeSize cu scopul de a asigura o comunicare si o colaborare superioară întreangajații din sediul central de la București și inspectorii teritoriali dințară și din străinătate.

CREDIDAM (Centrul Român pentruAdministrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți) este o asociatie non-profitcare colecteaza şi repartizeaza banii cuveniţi artiştilor interpreţi români şistrăini, bani proveniţi din difuzarea înregistrărilor comerciale de cătreposturile de radio şi TV, operatorii de cablu,cinematografe, restaurante,hoteluri, baruri, discoteci, organizatori de evenimenteartistice etc. În prezent, asociația are peste 20de angajați în sediul central, peste 15 inspectori teritoriali la nivelnațional și aproximativ 90 de inspectori la nivel internațional. O comunicareeficienta între angajații de la sediul central și inspectorii teritoriali esteesențială pentru desfașurarea în bune condiții a activităților curente.

Asociația noastră numără înprezent peste 13.500 de membri: actori, balerini, muzicieni din toategenurile (pop, folk, rock, muzică populară sau muzică clasică).Scopul nostru este de a ne asigura că produsele artistice, odată ce capată caractercomercial, sunt corect reprezentate și remunerate. Procesele de monitorizare siraportare sunt complexe și, ca atare, comunicarea eficientă este o componentăcheie a succesului. Pentru a facilita comunicarea la distanță, până recent, amfolosit o soluție de teleconferință. Cu soluția de videoconferință LifeSize, amadus comunicarii noastre un plus valoric și am făcut un pas important însprijinul colaborării dintre echipelor de lucru,” declara Gheorghiu Stefan,director general, Credidam.

Soluția aleasa de Credidam a fost Lifesize Cloud Core 5. Doar o săptămână a fost timpul necesar șisuficient pentru a se realiza implementarea și darea în utilizare a soluției. Suportultehnic necesar pentru implementare și instruire fost realizat de către echipa specializatăa integratorului Maguay.

Nevoia de comunicațiiunificate a fost identificată cu prilejul organizării la Bucuresti a grupurilorde lucru SCAPR, Consiliul Societăților pentru Gestiunea Colectivă a DrepturilorInterpreților, care a avut loc în prima parte a acestui an. Utilizând Lifesize,partenerii din alte țări (Franța, SUA, Canada) au avut posibilitatea de a intraîn contact direct cu membrii prezenți la Bucuresti. Soluția aleasa de Credidama fost considerată un succes și a primit aprecierile partenerilor cu privire laorganizarea congresului și ușurința utilizării sistemului, inclusivînregistrarea sesiunilor,” afirma Sorin Leanca, Director Tehnic, Maguay.

Soluțiile de videoconferință LifeSize sunt o modalitateprofesională de eficientizare a colaborarii și a comunicării pentru echipele delucru care își desfășoară activitatea în locații diferite, distribuitegeografic. Soluțiile sunt considerate eficiente atât din perspectiva calitățiicomunicării și a interacțiunii umane, cât și în ceea ce privește costurilereduse asociate colaborării. Organizațiile care aleg LifeSize, înțelegavantajul tehnologic: colaborarea între echipele distribuite este maieficientă, iar anual câștigă zeci de mii de euro prin simpla renunțare ladeplasările recurente, în interes de serviciu, ale personalului.

În România, Veracomp este distribuitor LifeSize, iar soluțiilesunt implementate prin intermediul partenerilor autorizați. Maguay, partener cupersonal instruit si certificat LifeSize, are experiența a zeci de implementărirealizate în ultimii 7 ani. 

Lifesize videoconferinta

Lifesize videoconferinta

videoconferinta lifesize veracomp