„ConstrucÅ£ia instituÅ£iei „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societateâProiectul se află în prima fază de implementare, respectiv sunt analizate ÅŸi investigate, în cadrul activităţii de cercetare – documentare, aspectele legislative ÅŸi reglementative la nivel european privind statutul profesional ÅŸi cadrul de acÅ£iune al lucrătorului de tineret, dar si practicile relevante din domeniu. Pana in acest moment au fost efectuate 9 vizite de studiu in Ungaria, Finlanda, Olanda, Norvegia, FranÅ£a, Spania, Marea Britanie, Germania, Danemarca  pentru a analiza exemplele de buna pratica din domeniul tineretului. Activităţile vor fi continuate în Polonia, fiind ultima tara inclusa in cercetarea internationala. Astfel, în cadrul conferinÅ£ei din data de 16 februarie, ora 18:00, ca si rezultate intermediare, echipa de specialiÅŸti a proiectului va prezenta raportul realizat in urma vizitei din Marea Britanie. 

       În urma acestei activităţi de cercetare – documentare va fi elaborat un set de documente ce stau la baza construcÅ£iei standardului ocupaÅ£ional al lucrătorului de tineret, dintre care menÅ£ionăm:

·         Analiza instituÅ£iilor/organizaÅ£iilor care beneficiaza de serviciile lucrătorului de tineret

·         Analiza modalităţii de dobândire, certificare ÅŸi recunoaÅŸtere a competenÅ£elor lucrătorului de tineret; analiza tipurilor de proiecte derulate de către lucrătorii de tineret, precum ÅŸi a programelor/proiectelor destinate lucrătorilor de tineret.

·         Analiza modalităţilor de încadrare ÅŸi de plată pentru lucrătorii de tineret

·         Analiza programelor de formare a lucrătorului de tineret, precum ÅŸi analiza instrumentelor de evaluare a competenÅ£elor lucrătorului de tineret.

La conferinÅ£a de presă vor participa vicepreÅŸedintele A.N.S.T. - Lorincz Szell, managerul proiectului – Romeo MoÅŸoiu, reprezentanÅ£ii partenerilor - Veronica Åžtefan, Laurentiu Georgescu de la ConvenÅ£ia NaÅ£ională a FundaÅ£iilor pentru Tineret, Marius DonÅ£u, Mihaela Damian de la Schultz Consulting.

  

Proiectul se află în prima fază de implementare, respectiv sunt analizate ÅŸi investigate, în cadrul activităţii de cercetare – documentare, aspectele legislative ÅŸi reglementative la nivel european privind statutul profesional ÅŸi cadrul de acÅ£iune al lucrătorului de tineret, dar È™i practicile relevante din domeniu. Până în acest moment au fost efectuate 9 vizite de studiu în Ungaria, Finlanda, Olanda, Norvegia, FranÅ£a, Spania, Marea Britanie, Germania, Danemarca pentru a analiza exemplele de bună practică din domeniul tineretului. Ultima È›ară inclusă în cercetarea internaÈ›ională este Polonia.

În cadrul conferinÅ£ei din data de 22 Februarie, ora 18:00, echipa de specialiÅŸti a proiectului va prezenta, ca È™i rezultate intermediare, rapoartele realizate în urma vizitelor din FranÅ£a È™i Germania. 

În urma acestei activităţi de cercetare – documentare va fi elaborat un set de documente ce stau la baza construcÅ£iei standardului ocupaÅ£ional al lucrătorului de tineret, dintre care menÅ£ionăm:

·         Analiza instituÅ£iilor/organizaÅ£iilor care beneficiază de serviciile lucrătorului de tineret

·         Analiza modalităţii de dobândire, certificare ÅŸi recunoaÅŸtere a competenÅ£elor lucrătorului de tineret; analiza tipurilor de proiecte derulate de către lucrătorii de tineret, precum ÅŸi a programelor/proiectelor destinate lucrătorilor de tineret.

·         Analiza modalităţilor de încadrare ÅŸi de plată pentru lucrătorii de tineret

·         Analiza programelor de formare a lucrătorului de tineret, precum ÅŸi analiza instrumentelor de evaluare a competenÅ£elor lucrătorului de tineret.

La conferinţa de presă vor participa: Vicepreşedintele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret - Szell Lorincz, Managerul proiectului - Romeo Moşoiu și reprezentanții partenerului Schultz Consulting - Marius Donţu și Ion Trestieni Dan.

 

             Obiectivul principal al întâlnirilor este de a culege informaÈ›iile necesare atât pentru validarea aplicabilității standardului ocupaÈ›ional propus pentru lucrătorul de tineret, cât È™i pentru revizuirea acestuia.

            La aceste consultări sunt aÈ™teptaÈ›i să participe reprezentanÈ›i ai tuturor actorilor direct interesaÈ›i de domeniul de tineret: reprezentanÈ›i ai autorităților publice, reprezentanÈ›i ai organizaÈ›iilor neguvernamentale de È™i pentru tineret, parteneri sociali, persoane care lucrează direct cu tinerii precum È™i potenÈ›iali beneficiari ai rezultatelor proiectului.

            Rezultatul direct al acestor consultări este stabilirea principalelor competenÈ›e, abilități È™i aptitudini necesare în profesionalizare persoanelor din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret È™i a autorităților publice locale, ce lucrează cu tinerii È™i pentru tineri, reieÈ™ite din nevoile reale existente la nivel local, în vederea unei mai bune implementări a politicilor publice pentru tineret la nivel local prin utilizarea unor astfel de specialiÈ™ti, fiind astfel unul din elementele care asigură sustenabilitatea proiectului.

            Întâlnirile consultative vor avea loc conform calendarului ataÈ™at comunicatului. Înscrierile se pot face prin completarea formularului de aplicaÈ›ie trimis la adresa lucratoruldetineret@gmail.com.

 

Pentru mai multe informaÈ›ii, persoana de contact este Dina Èšarălungă, tel. 0745 281 727  

 

Proiectul „ConstrucÅ£ia instituÅ£iei „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate” este cofinanÅ£at de Uniunea Europeană prin Fondul Social European si implementat de Autoritatea NaÅ£ională pentru Sport ÅŸi Tineret (A.N.S.T), în parteneriat cu ConvenÅ£ia NaÅ£ională a FundaÅ£iilor pentru Tineret (CNFT) ÅŸi Schultz Consulting pe o perioadă de 29 luni, în 8 regiuni din România. Obiectivul principal al proiectului este creÈ™terea competitivității sistemului de resurse umane din domeniul tineretului.

 

Descarca formularul de aplicatie si programul de aici - http://www.cnft.ro/proiect/candidaturi.html

Calendar intalniri consultative:

6-7 mai 2011 -  TimiÈ™oara: Timis, Caras-Severin ; IaÈ™i: Iasi, Bacau, Vaslui, Neamt.

13-14 mai 2011   - Deva: Hunedoara;  ConstanÈ›a: Constanta, Tulcea

20-21 mai 2011   - Slatina: Olt, Vâlcea; Sibiu: Sibiu, Alba, Brasov

27-28 mai 2011   -  Oradea: Bihor, Satu-Mare, Maramures; GalaÈ›i: Galati, Braila, Buzau, Vrancea

3-4 iunie 2011  - Drobeta Turnu-Severin: Mehedinti, Dolj, Gorj;  Târgu MureÈ™: Mures, Covasna, Harghita

10-11 iunie 2011 - TârgoviÈ™te: Dâmbovita, Arges, Prahova; BistriÈ›a Năsăud: Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj

17-18 iunie 2011 - BotoÈ™ani:  Botosani, Suceava;  Ineu:  Arad

22-23 iunie 2011 – Bucuresti: Teleorman, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Giurgiu

24-25 iunie 2011 – Bucuresti: Bucuresti

 Proiectul este co-finanÈ›at de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul OperaÈ›ional Setorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de IntervenÈ›ie 1.4. Calificări europene, numărul de identificare a proiectului POSDRU/4/4.1/S/5 nr. de înregistrare al contractului  AMPOSDRU 178/30.07.2009, cu Ministerul Muncii, Familiei  È™i Egalitatii de Sanse, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiectul este implementat de Autoritatea NaÈ›ională pentru Sport È™i Tineret în parteneriat cu ConvenÈ›ia NaÈ›ională a FundaÈ›iilor pentru Tineret (OrganizaÈ›ie neguvernamentală de tineret)  È™i Schultz Consulting srl (companie de training  È™i consultanță în management de proiect) pe o perioadă de 29 luni începând cu 1 noiembrie 2009, în 8 regiuni din România.

Această etapă a proiectului constă în:

1. selectarea evaluatorilor de competențe profesionale interesați de pregătirea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competențelor lucrătorului de tineret,

2. definitivarea procedurii de evaluare

3. dezvoltarea instrumentelor  È™i a metodelor de evaluare a competenÈ›elor,

4. pregătirea evaluatorilor pentru procesul de evaluare a competențelor

La finalul etapei va rezulta un grup de 40 de evaluatori de competenÈ›e profesionale care vor evalua 320 lucrători de tineret, în cadrul centrului de evaluare a competenÈ›elor.

 

Pentru a deveni evaluator în cadrul Grupului de evaluatori de competenÈ›e profesionale pentru pentru ocupaÈ›ia lucrător de tineret, va fi parcursă următoarea procedura de selecÈ›ie:

 

1. SelecÈ›ia constă în analiza unui dosar personal care va cuprinde următoarele documente:

 

a) Fișă de înscriere a aplicantului,

b) Curriculum Vitae model Europass,

c) Copie după  certificatul de evaluator de competenÈ›e profesionale recunoscut CNFPA sau CO SÄ‚

 

Pentru înscriere vă rugăm să completaÅ£i FiÈ™a de înscriere - o puteti descarca de pe situl www.schultz.ro – si sa o trimiteti impreuna cu un Curriculum Vitae format Europass  È™i o copie a  certificatului de evaluator de competenÈ›e profesionale până Miercuri 28 septembrie 2011 ora 16:00 la adre să de e-mail formator@schultz.ro  SelecÈ›ia va fi realizată de către o comisie, în funcÈ›ie de criteriile stabilite, pe baza fiÅŸelor de aplicaÅ£ie  È™i a CV-ului.

 

Rezultatele evaluării aplicaÈ›iilor vor fi comunicate pe site-ul www.schultz.ro, până la data de 29 septembrie 2011, doar pentru candidaÈ›ii selectaÈ›i. Persoanelor neselectate, li se vor asigura confidenÈ›ialitatea candidaturii la Grupul de evaluatori pentru ocupaÈ›ia de lucrător de tineret, informând doar participanÈ›ii care au fost selectaÈ›i. CandidaÈ›ii care nu primesc nici un răspuns  până  la data de 28 septembrie 2011 înseamnă  că nu au fost selectaÈ›i.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi e-mail: formator@schultz.ro.

 

tanar voluntar