Conferinta PIED

ONG

București, 23 noiembrie 2016

Educație pentru diversitate în Cartierul Giulești-Sârbi

 

Miercuri, 23 noiembrie 2016,s-a desfășurat conferința de inchidere  „Educație pentru diversitate în cartierul Giulești Sârbi”.

Asociația pentru Dezvoltare șiPromovare Socio-Economică, CATALACTICA București înparteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială șiProtecția Copilului Sector 6 și Asociația Romano ButiQ implementează proiectul"Program integrat de educație pentru diversitate" – PIED, în perioada decembrie 2014 – noiembrie 2016. Proiectuleste finanțat cu sprijinul financiaral Programului RO10 - CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 șiadministrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoareatotală a proiectului este de 1.712.873,87 RON.

Pentru perioada2017 – 2021, Consiliul Local al Sectorului 6, prin Direcția Generala deAsistență Socială și Protecția Copilului, va susținedesfășurarea proiectului, valoarea estimată acontribuției financiare a comunității locale fiind de aproape 3.500.000,00 lei.

Proiectul se desfășoară în școlile 161 si 153 dinSectorul 6, și are cabeneficiari principali 195 de copii cu vârste cuprinse între 6 si 15ani, dintre care 121 de copii de etnie romă, aproximativ 30% dintre aceștiafiind cu domiciliul din Sectorul 1.

Oferim un serviciu integrat care asigură atât sprijindirect copiilor în creșterea performanțelor și frecvenței școlare, suport pentru părinți în dezvoltarea și punerea în practică a unor planuripersonale de reducere a riscului de excluziune socială a copiilor lor, cât și instruire pentru specialiști în vedereadezvoltării unor metode de educație non-formală eficiente în lucrul cucopii vulnerabili.

 

REZULTATE ALE PROIECTULUI

 

1. Creșterea capacității experților șivoluntarilor care lucrează cu copii vulnerabili de a face fată nevoiloracestora.

Astfel, 150 de specialiști au dobânditnoi cunoștințe și abilități specifice în lucrul cu copiii aparținând grupurilorvulnerabile.

Ca urmare a participării la programul deinstruire, specialiștii implicați dezvolta un număr de 100 de masuri pentrureducerea riscurilor de excluziune socială și economică.

 

2. Susținerea unui număr de 212 de copiiîn integrarea în sistemul formal de învățământ, prin implicarea în una sau maimulte dintre activitățile următoare:

  • consiliere educațională (întrevederi la două luni cu consilieriieducaționali, inclusiv cu monitorizarea evoluției performanțelor și frecvențeișcolare și a nevoilor de pregătire specifică)

  • sprijin pentru efectuarea temelor prin activități de dezvoltare personală șide joc pentru copiii din clasele I - IV.

  • meditații nonformale pentru copiii din clasele V - VIII, în funcție denevoile identificate legat de creșterea performanței școlare

Copiii care participă la activitățilepropuse de proiect primesc rechizite, echipament sportiv (ca recompensă pentrurezultatele obținute), precum și o gustare la prânz.

Astfel, 170 de copii în situație de riscîși îmbunătățesc performanțele școlare, frecvența școlară, abilitățile deviață.

 

3. Conștientizarea de către un număr de200 de părinți, a importanței integrării copiilor în sistemul formal deînvățământ și sprijinirea acestora în prevenirea și reducerea excluderii socialeși economice a copiilor lor. Pentru părinți oferim consiliere și sprijin (prindiscuții individuale cu asistenții sociali și facilitatorii comunitari) pentruasigurarea participării copiilor în educația formală și în activitățiconstructive de timp liber.

Am organizat un număr de 20 de întâlniripe structura cafenelei publice. Temele discutate au vizat discriminarea,istoria și cultura romilor, igiena, stabilirea unei comunicări întrepărinți și copii, etc. De asemenea, 129 de părinți dezvoltă și pun în aplicareun plan personal pentru reducerea riscului de excluziune socială și economică a copiilor lor.

 

4. Dezvoltarea abilitaților de viață curol în integrarea socială pentru un număr crescut de copii, prin participarea la activități de timpliber.

Prin activitatea de fotovoice, proiectulcontribuie la dezvoltarea la copii a unor aptitudini și competente cheiecivice, interpersonale și sociale, de exprimare artistica, de manifestare acreativității și de comunicare a punctelor lor de vedere în fața altora. Deasemenea, se realizează comunicarea unor aspect importante pentru comunitate,care au legătură cu mediul social în care trăiesc copiii, către publicul larg șiactori relevanți precum școala în care învață, instituții ale administrațieipublice locale, ONG-uri, artiști, etc.

Astfel, 170 de copii în situație de risccare își îmbunătățesc abilitățile de viață, iar 40 de copii își prezintarezultatele muncii lor în spatii publice.

 

5. Organizarea de ateliereinterculturale, măsură care contribuie la dezvoltarea de atitudinianti-discriminatorii și valori și practici incluzive în Sectorul 6.

Activitățile au inclusjocuri pentru creșterea încrederii, cunoaștere și socializare cu alți copii,exerciții practice în vederea descoperirii și cunoașterii reciproce și aîncurajării unor relații de prietenie intre grupurile de copii, au urmăritîntărirea stimei de sine, dezvoltarea imaginației și creșterea încrederii înabilitățile proprii.

Au participat copii dela școli din sectorul 6, voluntari, cadre didactice, personal specializat dincentrele de zi și din servicii ale DGASPC.

 

Pentru mai multe informații legate de proiect și activitățile desfășurate în cadrulacestuia, vă rugăm să ne contactați la:

Telefon: 021 240 14 10

Fax: 031 438 10 06

E-mail: proiectpied@gmail.com

 

Conținutul acestui material nureprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2009 –2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii șicoerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.

Conferinta PIED

Conferinta PIED