Ce este Declarația Unică și cine trebuie să o depună

În ziua de azi există din ce în ce mai multe modalități de a câștiga bani sau de a-ți suplimenta venitul, diferite de metoda clasică a unui salariu fix lunar. Cei care au surse de venit de natură nesalarială trebuie să știe că au și obligația de a declara aceste venituri prin intermediul declarației unice și de a plăti către stat impozitul aferent sumelor obținute.

Dacă salariații nu trebuie să se preocupe cu aceste aspecte, angajatorul fiind cel care calculează și achită taxele aferente salariilor, situația e diferită în cazul celor ce obțin venituri din alte surse. Mai exact, este vorba despre cei care obțin venituri din surse precum:

 • Activități independente (dacă ai un PFA/II/IF sau activitatea pe care o desfășori este o profesie liberală și ești înregistrat fiscal la ANAF)
 • Drepturi de proprietate intelectuală (doar în cazul în care impozitul nu îți este reținut la sursă)
 • Activități agricole
 • Chirii
 • Dividende
 • Alte investiții și câștiguri financiare 

Aceștia au obligația de a raporta ei înșiși sumele obținute și de a calcula impozitele și contribuțiile datorate statului. Acest sistem se numește AUTOIMPUNERE.

După cum o spune chiar numele, persoanele care generează astfel de venituri își declară, își calculează și își plătesc singure impozitele. Altfel spus, autoritățile fiscale nu mai calculează sumele datorate de fiecare contribuabil în parte, ci doar înregistrează declarațiile trimise de fiecare persoană și colectează impozitele. Ca mecanism de verificare, autoritățile fiscale pot efectua controale pentru a proba veridicitatea celor declarate.

Cum, când și în ce mod se declară aceste venituri?

Veniturile realizate se declară prin intermediul Declarației Unice anual, până la data de 15 martie. Declarația unică se poate depune personal la ghișeul ANAF, prin poștă cu confirmare de primire sau online (direct în contul SPV sau pe siteul e-guvernare.ro). Cei care aleg să depună declarația unică online primesc, de obicei, și o bonificație la plata impozitelor.  

Prin Declarația Unică Anuală se declară toate veniturile obținute în anul precedent și se calculează obligațiile de plată datorate. În funcție de natura venitului obținut, există reguli specifice de calcul al obligațiilor de plată. Cele 2 categorii principale de taxe și impozite sunt:

      1.      IMPOZIT PE VENIT  - 10% însă diferă baza de calcul în funcție de natura venitului și de forma de impozitare

      2.      CONTRIBUȚII SOCIALE

             2.1  CONTRIBUȚII SĂNĂTATE (CASS) – 10% din salariul minim brut pe economi

            2.2  CONTRIBUȚII PENSIE (CAS) – 25% din salariul minim brut peeconomie

Atenție! Modul în care se calculează obligațiile de plată diferă de la caz la caz și depinde de următorii factori:

 • Natura venitului sau veniturilor realizate
 • Obiectul de activitate
 • În cazul activităților independente, de forma de impozitare (sistem real sau normă de venit)
 • Domiciliul tău fiscal
 • Vârsta ta, dacă ești sau nu salariat cu normă întreagă, și alte informații cu caracter personal
 • Venitul estimat și venitul realizat
 • Etc.

Declarația unică se mai depune și la 30 de zile după începerea activității care va genera venituri (spre exemplu, la 30 de zile de la înființarea unui PFA sau la 30 de zile de la semnarea unui contract de închiriere). Mai mult, ori de câte ori intervin modificări majore în datele completate în declarația unică și există nevoia rectificării sau actualizării acelor date (spre exemplu, a datelor cu privire la venitul estimat, dacă s-a bifat sau nu plata contribuțiilor, a datelor de identificare a contribuabilului, etc.) se depune o Declarație Unică Rectificativă. 

Dacă nu ai mai completat până acum Declarația Unică, nu ai cunoștințe fiscale și vrei să fii sigur că îți calculezi corect obligațiile de plată, cea mai bună alegere este să apelezi la ajutorul unui contabil. Un contabil este la curent cu toate modificările legislative fiscale și cunoaște toate spețele, astfel încât poți avea certitudinea că nu ai făcut greșeli de calcul, de completare sau de trasmitere a declarației unice.

FirmeON oferă servicii digitale de consultanță și depunere a declarației unice. Vei discuta cu un expert contabil despre activitatea și sursele tale de venit și îi vei putea pune întrebări despre aspecte fiscale și contabile. În urma discuției, contabilul completează și depune declarația unică pentru tine. În felul acesta ai certitudinea că ai completat și calculat corect ce ai de plată, dar și că nu plătești mai mult decât este necesar. În plus, totul se petrece la distanță, folosind instrumente digitale, astfel că nu ești nevoit să te deplasezi nicăieri. 

declaratia unica consultanta digitala expert contabil