Anunț lansare proiect ” Consolidarea poziției pe piață a societatii MIDAS AL DENT SRL afectata de pandemia COVID-19 prin dezvoltarea activitatii cod CAEN 3250”

[05.05.2023]

Anunț lansare proiect ” Consolidarea poziției pe piață a societatii MIDAS AL DENT SRL afectata de pandemia COVID-19 prin dezvoltarea activitatii cod CAEN 3250”


MIDAS AL DENT S.R.L, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului

„Consolidarea poziției pe piață a societatii MIDAS AL DENT SRL afectata de pandemia COVID-19 prin dezvoltarea activitatii cod CAEN 3250”, cod MySMIS 2014+: 159551, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4.1.1: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-

19 și a consecințelor sale sociale și pregătirea unei regresări verzi, digitale și reziliente a României, Operațiunea: Investiții în activități productive, conform Contractului de finanțare nr. 205/POC/ 411/AS/08.01.2023.


Valoarea totală a proiectului este de 1.087.607,59 Lei, din care valoarea finanțării primite prin Programul Operațional Competitivitate este de 609.007,61 Lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Cresterea productivitatii muncii in cadrul MIDAS AL DENT R.L cu minim 16% fata de anul 2020 in anul 3 de sustenabilitate.
  • Achizitia de echipamente tehnologice, mijloc de transport electrice, soft-uri necesare diversificarii activitatii companiei MIDAS AL DENT S.R.L in domeniul 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice cu un procent de minim 20% investitii verzi.
  • Cresterea gradului de digitalizare prin achizitionare a 3 soft-uri specifice activitattii de tehnica dentara.

Durata de implementare a proiectului este de 11 luni, respectiv între data 08.01.2023 și data 30.11.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Date de contact beneficiar: LAZAR ALINA tel.: 0734.117.863, email: alinalazarstom@yahoo.com