ANUNȚ CU PRIVIRE LA CEA DE-A TREIA CONFERINȚĂ DE PRESĂ A PROIECTULUI „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR” POCU/90/6.13/6.14-107375

Universitatea „Spiru Haret”, prin Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Engage in Education, derulează, între 5 septembrie 2018 – 4 septembrie 2019, proiectulPregătiți pentru viitor”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr.6  "Educație și competențe", POCU/90/6.13/6.14 – 107375.
În data de 18 iunie 2019, începând cu ora 10.00, echipa de implementare organizează cea de-a treia conferinţă de presă a proiectului, la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4, sala 301. Conferința are ca finalitate prezentarea rezultatelor parțiale ale proiectului.
Beneficiile pe termen lung ale proiectului constau în creșterea calității pregătirii profesionale a absolvenților Universității „Spiru Haret”; creșterea numărului de absolvenți cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor, creșterea productivității muncii în întreprinderile ce vor angaja studenții participanți la activitățile din prezentul proiect, precum și creșterea numărului de persoane cu un traseu profesional optim. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.094.054,25 lei (inclusiv TVA), din care 2.055.390,91 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.
Informaţii suplimentare puteţi obţine de la Daniela Stănciulescu, responsabil informare și publicitate, telefon 0749.087.208, e-mail: daniela.stanciulescu@spiruharet.ro, sau la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4.