Scoala de excelenta pentru copiiŞcoala de excelenţă pentru copii

 

Modulul Creativitate şi Expresivitate te pregăteşte

 

să devii OM MARE!

 

Dacă ai între 6 ÅŸi 12 ani, vino la Åžcoala de excelenţă ÅŸi descoperă-Å£i talentul! Aceasta este invitaÅ£ia pe care domnul Florian Colceag, unul dintre cei mai reputaÅ£i experÅ£i români în psihopedagogia excelenÅ£ei, o adresează tuturor copiilor doritori să îÅŸi descopere potenÅ£ialul artistic ÅŸi intelectual cu care sunt înzestraÅ£i.

 

În cadrul Åžcolii de excelenţă, copiii vor lucra cu o echipă de psihologi ÅŸi traineri specializaÅ£i în domeniile artelor plastice, teatrului, dansului, jurnalismului, comunicării ÅŸi ÅŸtiinÅ£elor exacte, care îi vor antrena în exerciÅ£ii de autocunoaÅŸtere, expresivitate emoÅ£ională, spontaneitate ÅŸi perspicacitate. „Odată ce unui copil îi sunt puse în miÅŸcare calităţile cognitive ÅŸi morale, acesta poate ajunge la un nivel de performanţă superior. De ce? Pentru că fiecare copil este înzestrat de natură cu har ÅŸi potenÅ£ial, ne explică Oana Åžtefan, PR Manager la FundaÅ£ia Genesis. 

 

În primele două zile, copiilor le vor fi testate aptitudinile ÅŸi înclinaÅ£iile prin jocuri creative ÅŸi de dezvoltare personală. În următoarele două zile, aceÅŸtia vor fi antrenaÅ£i în exerciÅ£ii de autocunoaÅŸtere ÅŸi vor participa la un program diversificat de creativitate, în care îÅŸi vor pune în valoare potenÅ£ialul propriu. Ateliere ca Nymphea, Dramaticus, Rafael ÅŸi Mozart îi vor încânta pe copii ÅŸi le vor da prilejul să facă ceea ce îi pasionează, în funcÅ£ie de potenÅ£ialul propriu. În ultima zi, copiii vor face vizite la diferite instituÅ£ii culturale, alese în funcÅ£ie de preferinÅ£ele lor, având ocazia să lucreze cu muzeografi, artiÅŸti, jurnaliÅŸti ÅŸi profesori, care îi vor învăţa să îÅŸi dezvolte potenÅ£ialul creativ ÅŸi intelectual ÅŸi să aibă încredere în sine. 

 

Åžcoala de excelenţă se adresează în egală măsură părinÅ£ilor. Ea le oferă acestora ocazia de a discuta cu specialiÅŸti în educaÅ£ia de excelenţă ÅŸi de a se familiariza cu concepte psihopedagogice moderne ÅŸi utile pentru o cunoaÅŸtere mai bună a propriului copil ÅŸi o orientare ÅŸcolară ÅŸi profesională a acestuia în mod diferenÅ£iat, în funcÅ£ie de aptitudini ÅŸi de tipurile de inteligenţă cu care este înzestrat. La finalul modulului de o săptămână intitulat Creativitate ÅŸi expresivitate, părinÅ£ii vor primi un material orientativ de caracterizare aptitudinală generală a copiilor lor, din care vor descoperi cum pot să le dezvolte acestora creativitatea, expresivitatea ÅŸi încrederea în sine ÅŸi să le sporească ÅŸansele de reuÅŸita în viaţă.

 

 „Noi promovăm omul creator, omul capabil să-ÅŸi dezvolte potenÅ£ialele, ÅŸi nu omul marfă, omul de consum.", spune Florian Colceag, PreÅŸedinte IRSCA Gifted Education, care consideră că ÅŸcoala trebuie să dezvolte la tineri înclinaÅ£ia spre cercetare, leadership, management, antreprenoriat ÅŸi arte ÅŸi să contribuie la prestigiul acestor activităţi pe plan naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional. Florian Colceag, expert în psiho-pedagogii moderne, doctor în economie ÅŸi matematician cu renume mondial în pregătirea olimpicilor români la concursurile internaÅ£ionale de matematică, spune că  fiecare copil are potenÅ£ialul unui geniu, iar ÅŸcoala ÅŸi familia sunt responsabile să descopere ÅŸi să dezvolte potenÅ£ialul fiecărui copil.

 

Evenimentul se va încheia cu o gală a excelenÅ£ei, la care părinÅ£i ÅŸi profesori vor avea ocazia să-i felicite pe copii pentru talentele lor.

 

„Åžcoala trebuie să ofere motivaÅ£ie, să respecte potenÅ£ialul unic al fiecărui copil, să dezvolte programe în parteneriat cu părinÅ£ii ÅŸi să ajute copiii să se pregătească pentru viaţă. Prin educaÅ£ia de excelenţă profesorii învaţă să formeze nu doar să informeze, devin mentori ÅŸi asta se vede imediat în rezultatele personale ale copiilor ÅŸi în sentimentul de apreciere pe care acestia îl dezvoltă faţă de ÅŸcoală” declară Mihaela DrăguÅŸ, Director General al FundaÅ£iei Genesis, complex educaÅ£ional privat, ai caror profesori au fost iniÅ£iaÅ£i în educaÅ£ia de excelenţă de către profesorul Florian Colceag.

 

Jocurile de cunoaÅŸtere ÅŸi dezvoltare personală, atelierele de creativitate, vizitele la instituÅ£iile culturale incluse în programul Åžcolii de excelenţă, masa ÅŸi transportul copiiilor cu microbuzele Genesis pot fi accesate achitând o taxă de participare de doar 400 RON. Detalii despre program, traineri, cursuri, workshop-uri ÅŸi module se găsesc la adresa: www.genesis.ro ÅŸi www.irsca.ro.

 

MeriÅ£i să fii descoperit! 

 

 

 

Organizatori: Fundaţia Genesis şi IRSCA Gifted Education

 

Detalii despre  organizatori:

 

Misiunea FundaÅ£iei Genesis este educaÅ£ia de elită, care să asigure legătura dintre succesul în carieră ÅŸi setul de valori personale unice. FundaÅ£ia Genesis participă activ la transformarea sistemului educaÅ£ional românesc prin readaptarea educaÅ£iei ÅŸi canalizarea preocupărilor către promovarea creativităţii, inovaÅ£iei, simÅ£ului practic ÅŸi a proactivităţii.

 

Misiunea IRSCA Gifted Education este descoperirea ÅŸi dezvoltarea potenÅ£ialului fiecărui copil printr-o educaÅ£ie de excelenţă. IRSCA Gifted Education este o asociaÅ£ie non-profit, înregistrată în registrul asociaÅ£iilor ÅŸi fundaÅ£iilor cu nr. 36/13.09.2004, cu o activitate recunoscută la nivel naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional, partener UNESCO, membru deplin WCGTC- World Council for Gifted and Talented Children; Asia-Pacific Federation of the WCGTC ÅŸi respectiv ECHA - European Council for High Ability - cele mai înalte foruri internaÅ£ionale în domeniul educaÅ£iei de excelenţă.

 

 

 

Oana Laura ÅžTEFAN

 

PR Representative, FundaÅ£ia GENESIS 

 

Tel: 031.425.05.62

 

Fax: 031.425.05.63

 

Mobil: 0733.107. 914

 

E-mail: oana.stefan@genesis.ro 

 

Web: www.genesis.ro; www.genesiscultural.ro  

 

 

scoala creativitate excelent copil talent