Primesti amenzi pentru lipsa rovinietei, desi ai vandut automobilul?

Conform unui comunicat emis de CNAIR (Compania Nationala deAdministrare a Infrastructurii Rutiere), institutia a primit inultimul timp din ce in ce mai multe notificari din parteautilizatorilor de autovehicule care, desi si-au vandut autoturismul,au primit in continuare procese verbale de constatare a amenzii pentru lipsa unei roviniete valabile pentru automobilulinstrainat.

De cele mai multe ori, aceste situatii se datoreaza faptului ca, inurma instrainarii automobilului, noul proprietar nu a efectuattranscrierea dreptului de proprietate asupra acestuia in termenulimpus de legislatie, prevazut in Ordinul Ministerului Administratieisi Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii,inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatieprovizorie sau pentru probe a autovehiculelor.

Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conduceresi Inmatriculare a Vehiculelor (DPRCIV), dumneavoastra figurati incontinuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazulutilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise incertificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupacaz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate inRomania) responsabilitatea achitarii rovinietei revine inexclusivitatea acestora.

Ce poti face daca inca primesti procese verbale de constatare acontraventiei pentru lipsa rovinietei?

C.N.A.I.R. - S.A. nu are dreptul de a aplica sanctiuni altor persoanedecat celor ce figureaza in certificatul de inmatriculare cadetinatori sau ca utilizatori ai automobilului in baza unui dreptlegal.

Daca te afli in aceasta situatie, poti formula o contestatie laprocesul verbal emis, in termen de maxim 15 zile de la datacomunicarii acestuia, la judecatoria circumscrisa razei tale dedomiciliu sau, in cazul in care detii o firma, a sediului social alacesteia.

„Mentionam ca notificarea trebuiesa fie insotita obligatoriu de copii ale documentelor justificative(contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentruvehiculul in cauza). Totodata precizam ca, in situatia in care a fostemis proces verbal de constatare a contraventiei, utilizatorul poateformula o contestatie la procesul verbal emis, in termen de 15 zilede la data comunicarii acestuia, la Judecătoria in a careicircumscriptie domiciliaza sau isi are sediul firma utilizatorului invederea solicitarii de anulare a acestuia”, sustine CNAIR incomunicatul emis.

Ce poti face daca ai vandut autovehiculul, iar rovinietaachizitionata inca mai este valabila?

Multi utilizatori de autovehicule care se afla in aceasta situatie seintreaba daca le poate fi calculata si restituita suma aferentaperioadei de neutilizare, incepand cu data instrainariiautomobilului. Conform legislatiei in vigoare, in acest caz,contravaloarea rovinietei pe perioada neutilizarii acesteia poate firecuperata numai de la noul proprietar.

Restituirea sumei corespunzatoare perioadei de neutilizare, pe caleoficiala, se poate face numai la solicitarea utilizatorului, insituatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a acestorsituatii:

- dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitatispecializate, in vederea dezmembrarii;

- scoaterii definitive din Romania a vehiculului;

amenda lipsa rovinieta roviniete online roviniete roviniete romania