Libra Internet Bank utilizeaza acum intreaga platform Human Resources Planning

Libra Internet Bank utilizeaza acum intreaga platform Human Resources Planning, prin solicitarea componentei Personnel Management. In toamna anului 2012, Libra Internet Bank a integrat segmentului Time Management si componenta de calcul salarial, beneficiind de aplicațiile Romanian Software de peste 5 ani.

Solicitarea Libra Internet Bank, alături de o serie de alte solicitări de personalizare a componentelor Human Respurces Planning, precum și de integrare cu alte aplicatii, confirmă din nou  succesul colaborării și încrederea Libra în soluțiile complexe şi personalizate, precum şi în serviciile oferite.

Un nou design vine odata cu componenta Personnel Management a Human Resources Planning, dar și o serie de noi funcționalități care sunt specializate in a permite evidența datelor și documentelor de personal, fiind foarte ușor configurabilă, cu posibilități nelimitate din punct de vedere al colecției de date.

Integrarea Personnel Management cu aplicația de recrutare a Libra Internet Bank a permis transferul direct din această aplicație în Personnel Management a candidaților angajați, la încheierea procesului de recrutare, proces care elimină duble înregistrări și timpi redundanți de input.

Personnel Management permite evidența structurii organizației, prin configurarea organigramei cu mențiunea pozițiilor de backup și succesorale pentru fiecare post din organigramă, stocarea și vizualizarea de informații personale și suplimentare, date contractuale cu istoric al modificărilor, teste și detalii privind experiența anterioară preluate din aplicația de recrutare, situația concediilor, dar și detalii privind controale medicale, rezultate ale proceselor de evaluare, precum și detalii privind dezvoltarea profesională.

Personnel Management permite configurarea în tabloul de bord a unei serii de notificări, menite să atenționeze utilizatorul cu privire la termene importante în derularea proceselor de HR (control medical periodic, expirare contracte pe durata determinată, expirare perioada de probă,
încetare suspendări, expirare valabilitate documente de identitate, autorizații și avize, etc.)

Tot in Personnel Management se permite evidența electronică a dosarelor de personal scanate.
Aplicația permite generarea documentelor preconfigurate de personal (contracte de muncă, acte adiționale, decizii de încetare, adeverințe, etc), în baza datelor stocate în aplicație. La generarea documentului, acesta primește automat un cod de bare, cod cu ajutorul căruia documentul semnat
este transferat la scanare direct în baza de date, ca versiune semnată.

In scopul scurtarii timpul de populare a bazei de date cu documentele existente în dosarele de personal, Libra Internet Bank a solicitat serviciul de scanare inițială a dosarelor de personal și încarcarea documentelor în baza de date cu indexare.

Pentru detalii suplimentare si pentru a solicita serviciile de consultanta in resurse umane si administrare de personal ale companiei Romanian Software, accesati site-ul www.hrp.rp, sau adresati solicitarile dumnavoastra catre Sales Managerul companiei Mihai Găvan, la adresa de email, mihai.gavan@romaniansoftware.ro