LEGALIZAREA PROSTITUIEI O PROPUNERE INACCEPTABIL

ONG

Mai multe organizaÈ›ii din societatea civilă au depus la comisiile de specialitate ale Senatului României un memoriu prin care solicită respingerea propunerii legislative privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate. IniÅ£iatorul propunerii, dl. deputat Vasile-Silviu Prigoană, urmăreÈ™te prin aceasta oficializarea prostituÈ›iei în România.

Memoriul este însoÈ›it de 8 anexe totalizând peste 100 de pagini de studii È™i alte documente ale căror concluzii sunt că legiferarea prostituÈ›iei este o gravă eroare, care nu doar că nu reduce fenomenul prostituÈ›iei ilegale, al traficului de femei ÅŸi al degradării acesteia la nivelul de "obiect sexual", ci dimpotrivă, le amplifică exponenÈ›ial, totodată legitimându-le.

"ProstituÅ£ia constituie în întreaga lume un factor de imoralitate care conduce la degradarea fiinÅ£ei umane, la eÅŸecul civilizaÅ£iei", se arată în memoriul semnat, printre alÈ›ii, de AlianÈ›a Familiilor din România, FederaÈ›ia Pro-vita Ortodoxă, AsociaÈ›ia Femeilor din România, AsociaÈ›ia pentru Apărarea Familiei È™i Copilului, AsociaÈ›ia Familiilor Catolice È™i Caritas BucureÈ™ti.

Întreaga propagandă în favoarea legalizării prostituÅ£iei se sprijină pe argumente false, consideră semnatarii memoriului. Motivele invocate ascund, de fapt, importante interese de ordin financiar sau de altă natură (trafic de influenţă, corupÅ£ie, etc.) ale unor structuri de tip mafiot. "Legiferarea instituÅ£iei bordelului constituie una dintre cele mai perfide ÅŸi eficace strategii pentru a submina existenÅ£a unui stat, a intereselor sale fundamentale pe care v-aÅ£i angajat în faÅ£a cetăţenilor să le apăraÅ£i. Votarea unei asemenea legi nu poate fi văzută decât ca mărturie a degradării morale sau ca un act de înaltă iresponsabilitate politică, de corupÅ£ie sau de trădare a intereselor unei naÅ£iuni."

Din experienÅ£a altor ţări unde prostituÅ£ia a fost sau este încă legiferată, o altă problemă asociată este creÅŸterea infracÅ£ionalităţii, în zona "de lucru", cu până la 1000%, ceea ce demonstrează că bordelul constituie un adevărat focar de infecÅ£ie pentru organismul social. De asemenea, s-a constatat că legiferarea prostituÅ£iei aduce ca venituri, prin impozitare, mai puÅ£in decât se cheltuieÅŸte pentru reducerea efectelor acestui flagel, chiar în forma sa "instituÅ£ionalizată". Din aceste motive, în ultimii ani chiar în state liberale se manifestă o preocupare soldată cu restrângerea (Olanda) sau chiar scoaterea în afara legii (Suedia ÅŸi Norvegia) a unor astfel de activităţi.

Solicitând respingerea propunerii legislative, organizaÅ£iile semnatare pun, retoric, întrebarea: Am putea oare să acceptăm ca surorile sau fiicele noastre să practice vreodată meseria de prostituată?

Dacă întrebarea jigneÅŸte, atunci trebuie să recunoaÅŸtem că, validând prostituÅ£ia ca "meserie", nu facem decât un act de nedreptate, considerând femeile care practică prostiÅ£utia ca fiinÅ£e de rangul al doilea, ce aparÅ£in unei lumi subumane, vrednice de dispreÅ£, de exploatat ÅŸi de folosit ca marfă sau instrument de satisfacere a plăcerii bărbaÅ£ilor. Statul, ca ÅŸi oamenii care validează prostituÅ£ia ca "meserie", nu sunt produsul unei civilizaÅ£ii a dreptului ÅŸi a echitabilităţii, ci doar garanÅ£i ai ipocriziei, ai violenÅ£ei, ai încălcarii demnităţii umane ÅŸi a celor mai elementare drepturi.

CitiÅ£i memoriul ÅŸi anexele ÅŸi rămâneÅ£i la curent cu evoluÅ£ia acestei acÅ£iuni la http://provitabucuresti.ro/Lobby-legislatie/legalizarea-prostitutiei-prigoana.html

Pentru detalii suplimentare, contactaţi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com, www.provitabucuresti.ro

legalizarea prostitutiei silviu prigoana