Împreună învingem întunericul

ONG

Asociația Nevăzătorilor din România – FilialaBrașov anunță lansarea proiectului „Împreună învingem întunericul“.

Proiectul beneficiază de o finanțare învaloare de 49.901 lei din partea Primăriei Municipiului Brașov, în cadrulprogramului de finanțări nerambursabile din bugetul Municipiului Brașov, pentruactivități nonprofit de interes local din domeniul social și este înconcordanță cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada2019-2023, OS 2 „Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilitățila toate domeniile vieții”.

Proiectul are ca scop promovarea șiaccelerarea procesului de implementare a egalizării șanselor persoanelor cudizabilități vizuale, aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate și riscde excluziune din cauza pierderii vederii la vârstă adultă și numai.

Perioada de implementare a proiectului estede 5 luni.

Principalele activități ale proiectuluiinclud amenajarea și eficientizarea energetică a spațiului pentru desfășurareaactivităților de instruire/alfabetizare Braille a persoanelor din grupul țintăși dotarea tehnică a organizației cu echipamente de imprimare și consumabilespecifice (tactile, în relief, alfabet Braille), pentru satisfacerea imediată anecesităților beneficiarilor din grupul țintă.

Proiectul urmărește de asemenea realizarea dediferite produse importante pentru accesibilizarea mediului fizic, cum ar fi:

  • etichete scrise în alfabet Braillepentru aplicat pe mobilier, pe ambalaje alimentare și nealimentare, pe umerașepentru obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru identificarea culorilorstructurii țesăturilor, și distribuirea lor către beneficiari;
  • confecționare hărți tactilepersonalizate (în relief/3D) ale traseelor uzuale pe care se deplaseazăbeneficiarii (ex. domiciliul-farmacie; domiciliu-medic familie; domiciliu-sediuasociație; domiciliu-stație RAT);
  • accesibilizare materiale didactice și pentru elevi/studenți nevăzători (rigle cu marcaje în relief; hărți geografice tactile, etc.).

Pentru mai multe informații legate de proiectne puteți contacta la datele de mai jos:

Telefon – 0268 478 328

Email – bvanvr@gmail.com

Proiect finanțat de Municipiul Brașov.

Conținutul acestui proiect nu reflectăneapărat poziția Municipiului Braşov și nu implică nici o responsabilitate dinpartea acestuia.