0739.377.777 TELEFON DE URGENŢĂ PROTECŢIE SOCIALĂ

ONG

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMÂNIA pune la dispoziţia copiilor şi familiilor nevoiașe un TELEFON DE URGENŢĂ, pe care îl pot accesa în funcţie de nevoile pe care le au, la un moment dat, pentru a semnala o situaţie de abuz, neglijare şi exploatare.

Specialiştii Direcției Generale de Asistență Socială România din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale noastre gestionează cu profesionalism şi responsabilitate TELEFONUL DE URGENŢĂ primind orice sesizare privind semnalarea cazurilor de urgență în domeniul asistenței sociale, unor cazuri de violență în familie, orice formă de abuz asupra copiilor, exploatarea prin muncă a copiilor, trafic de copii / persoane, copii români migranți victime ale unor forme de violență pe teritoriul altor state, repatrieri.

Voluntari Direcției  Generale de Asistență Socială România din cadrul Asociației Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale, care gestioneaza telefonul de urgenta efectuează deplasări imediate și evaluări inițiale prin intermediul echipei mobile pentru cazurile semnalate la telefonul de urgență.

Prin acest serviciu, Direcția  Generală de Asistență Socială România din cadrul Asociaţiei Europene a Drepturilor Omului și Protecției Sociale întinde o mână de ajutor copiilor şi famiilor aflate în nevoie, astfel încât beneficiarii acestui serviciu să primească:

Informare;

Intervenţii în situaţii de urgenţă;

Direcţionarea către diverse servicii sociale, instituţii  şi organizaţii în măsură să le ofere o soluţionare în vederea depășirii unei situații de nevoie socială.

PREȘEDINTE  - DIRECTOR GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DEASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMÂNIA

RICCIO DANIELA

Telefon: 0729.733.333,int.100PREȘEDINTE EXECUTIV - DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMÂNIA

Amal Florentina Marin

Telefon:0729.733.333,  int.101.


SECRETAR GENERAL CONSILIUL DIRECTOR AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMÂNIA - AEDOPS ȘI COMISIADE DISCIPLINĂ.

Georgescu Adrian Alexandru

Telefon: 0729.733.333,interior 102.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI

Dr. Andrea Țârlea

Telefon: 0729.733.333,int. 103


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- DIRECŢIA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Roxana Magdalena Ion

Telefon: 0729.733.333,interior 104


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT –DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU PROTECŢIE SOCIALĂ

Mihai Căldăraru

Telefon. 0729.733.333,int. 105. Mobil: 0739.377.777


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- DIRECŢIA PROTECŢIA FAMILIEI

IACOB CĂTĂLINA GEORGIANA

Telefon. 0729.733.333, int.106.


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DIRECŢIA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - SOCIAL-VULNERABILE

MUTI GEORGE LAURENȚIU

Telefon: 0729.733.333,interior 107. Mobil: 0 762.143.733.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DIRECŢIAJURIDICĂ

VASILE MOROȘANU

Telefon. 0729.733.333,int. 108.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTIAGENERALA TERITORIALA EXTERNE SI COOPERARE

Butnarescu Dan

Telefon. 0726545238

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE - DIRECTOR GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMÂNIA RICCIO DANIELA

PREȘEDINTE  - DIRECTOR GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMÂNIA  RICCIO DANIELA