Vernisaj Expozitie THE UNBEARABLE OTHER

THE UNBEARABLE OTHER
George Anghelescu - Ștefan Ungureanu
Curator: Valentina Iancu
Atelier 030202
Strada Sfânta Vineri nr. 11, BucureÅŸti /www.atelier030202.blogspot.com
4 – 22 martie 2011
Vernisaj: 4 martie 2011, ora 19h00
Vineri, 4 martie, ora 19 va avea loc la Atelier 030202 vernisajul expoziţiei The Unbearable Other semnată George Anghelescu şi Ştefan Ungureanu, curator Valentina Iancu.
Lucrările interoghează permanenta problemă a „celuilalt” într-o raportare conflictuală ÅŸi competitivă. În construcÈ›ia discursurilor “celalalt” este miza È™i reperul contrastului continuu care, simultan, creează È™i eliberează tensiune. ExpoziÅ£ia se conturează sub forma unui dialog vizual între George Anghelescu ÅŸi Åžtefan Ungureanu pe marginea determinismului cultural ÅŸi a reflexelor condiÅ£ionate ale istoriei (personale ÅŸi universale). Este o aducere a generalului în particular ÅŸi o disecare asumată a sensurilor generate de conflictele interumane. Atât la nivel formal cât ÅŸi semiotic, cei doi artiÅŸti se raportează diferit la problemele socio-culturale ale contemporaneităţii. ComparaÈ›ia generează complementaritate, prin intermediul căreia fiecare dintre ei este pus într-o lumină nouă.
George Anghelescu urmăreÈ™te violenÈ›a din imediatul cotidian È™i o tratează cu o detaÈ™are ludică decelabilă în contrastul vizual dintre subiect È™i limbajul plastic adoptat. Nu judecă È™i nu tranÈ™ează ci priveÈ™te tertipurile naturii umane È™i le pune în operă. Formele seculare de manifestare a conÈ™tiinÈ›ei sunt încărcate de kitsch, de nevoia de epatare. Spectacolul cotidian este agresiv È™i copleÈ™it de reflexele condiÈ›ionate ale istoriei personale, dar ÅŸi de determinaÈ›iile tari ale unor modele pseudo-culturale. George Anghelescu nuanÈ›ează permanent una dintre ideile majore ale lui Nietzsche: “esenÈ›a cea mai intimă a existenÈ›ei este voinÈ›a de putere”. Lucrările lui surprind, într-un vizual tumultuos, puterea stigmatului personal, adâncind prăpastia dintre adevăr È™i opinie.
Urmărind firul cauzalității la Ștefan Ungureanu miza este revelarea unei speculaÈ›ii absurde, investigarea hazardului antropogen. Subiectul este un pretext formal pentru a folosi analiza dinamică a batimetriei într-o manieră spiritualizată. Ștefan Ungureanu urmăreÈ™te sistemul dinamic al funcÈ›ionării fizice a Pământului È™i alege din structurile concrete acele elemente care pot deveni expresive în opera de artă. Autenticitatea demersului său constă într-o supralicitare a senzorialului într-un câmp paradigmatic construit din acÈ›iune È™i aparență.
Conflictul dintre ei depășeÈ™te trivialul „si vis pacem para bellum” È™i dezvoltă acele elemente pozitive specifice contrariilor care reuÈ™esc să se valorifice reciproc.
ExpoziÅ£ia poate fi vizitată în perioada 3-22 martie 2011 la Atelier 030202.
Valentina Iancu
George Aghelescu (n. 1985) este artist vizual, absolvent al Universităţii NaÅ£ionale de Artă din BucureÅŸti. A expus în BucureÅŸti, New York, Roma ÅŸi Tel Aviv. Realizează grafică publicistică pentru mai multe reviste din BucureÅŸti.
Åžtefan Ungureanu (n. 1984) este artist vizual, absolvent al Universităţii NaÅ£ionale de Artă din BucureÅŸti. A expus în Aarau, BucureÅŸti, Halifax, Hunedoara, Lisabona, Madrid, Paris, VeneÅ£ia, Viena, ÅŸi New York.
CV
GEORGE ANGHELESCU
N. 1985 – trăieÈ™te È™i lucrează în BucureÈ™ti.
2011 – “Figure in, Figure out”, LC Foundation, BucureÈ™ti, România;
2010 – “In Between”, Slag Gallery, New York, S.U.A.;
2010 – “Arca lui Noe” (în cadrul NAG 4), D gallery, BucureÈ™ti, România;
2010 – “Buy What You Love”, Rema Hort Mann Foundation, Jack Shainman Gallery, New York, S.U.A.;
2010 – „Cum a fost posibil?”, Galeria Librăriei CărtureÈ™ti, BucureÈ™ti, România, (catalog);
2009 – „DE SE NU?”, D gallery, BucureÈ™ti, România;
2009 – „Nu te supăra frate”, POINT contemporary, BucureÈ™ti, România;
2009 – „ISUS VINE”, Atelier 35, BucureÈ™ti, România, (expoziÈ›ie personală);
2009 – „YOU ARE HERE > containere > animale virtuale > fratele meu”, D gallery, BucureÈ™ti, România;
2009 – “First Sample”, D gallery, BucureÈ™ti, România;
2008 noi. - 2009 feb. – “Against All Ods”, Slag Gallery, New York, S.U.A., (catalog);
2008 – A doua ediÈ›ie a Festivalului de proiecÈ›ii arhitecturale “Urban Art”, BucureÈ™ti, România, (catalog);
2008 – „Salonul de Mai”, SpaÈ›ii expoziÈ›ionale temporare: Str. Maria Rosetti 12 & Cool Cat, BucureÈ™ti, România;
2007 – „Spazi Aperti”, Accademia di Romania / eveniment MACRO, Roma, Italia, (catalog);
2007 – „Despre Noi”, Galeria UNAgaleria, BucureÈ™ti, România;
2006 – „Sonetul”, Galeria Librariei CartureÈ™ti, BucureÈ™ti, România;
2005 – „Manifest Lipscani”, Galeria HT003, BucureÈ™ti, România;
2005 – „DELTA”, Galeria UNAgaleria, BucureÈ™ti, România.
CV
ÅžTEFAN UNGUREANU
N. 1984 – trăieÈ™te È™i lucrează în BucureÈ™ti.
2011 – “Figure in, Figure out”, LC Foundation, BucureÈ™ti, România;
2010 – expoziÅ£ie de grup „In Between”, Slag Gallery, New York, S.U.A.;
2010 – “Arca lui Noe” (în cadrul NAG 4), D gallery, BucureÈ™ti, România;
2010 – “Buy What You Love”, Rema Hort Mann Foundation, Jack Shainman Gallery, New York, S.U.A.;
2009 – expoziÅ£ie de grup „DE SE NU?” , Galeria D, BucureÈ™ti, România;
2009 – expoziÅ£ie de grup „Nu te supăra frate” la Point Contemporary Gallery, BucureÈ™ti, România;
2009 – „YOU ARE HERE > containere > animale virtuale > fratele meu”, D gallery, BucureÈ™ti, România;
2009 – expoziÅ£ie de grup „First Sample” [d] Gallery, Bucuresti, România;
2008 – expoziÅ£ie de grup „Illustrate this” impreuna cu Clubul Ilustratorilor la Dean Clough Galleries, Halifax, Marea Britanie;
2008 – expoziÅ£ie de grup „Salonul de Mai” din str. Maria Rosetti nr 12, Bucuresti, România;
2008 – expoziÅ£ie de grup si de ilustratie impreuna cu Clubul Ilustratorilor la Teatro del Arenal Madrid in cadrul Zilelor Bucurestiului la Madrid, Spania;
2007 – expoziÅ£ie de ilustratie la Institutul Cultural Roman din Venetia, împreună cu Clubul Ilustratorilor, Italia;
2007 – Evicted , Galeria Atelier 35, Bucuresti, Ro-mânia;
2007 – Chemin Faisant, Librăria CărtureÅŸti, BucureÅŸti; Galeria ApARTE, IaÅŸi, România; Cite Nationale Universitaire, Paris, FranÅ£a;
2007 – SpaÅ£iul, focul ÅŸi apa, Palatul MogoÅŸoaia (18- 25 februarie), România;
2006 – “SOLDAÅ¢I”, Galeria NIT ( Atelier 35 ), BucureÅŸti, România (expoziÈ›ie personală);
2006 – Built to be fired, UISPP 2006, Lisabona, Portugalia;
2006 – Do it yourself, Librăria CărtureÅŸti, Bucuresti, România;
2006 – An experiment continues 1 & 2, Institutul Cultural Român & IN Gallery, Viena, Austria (1 & 3 iunie);
2006 – Fragment, UNA Galeria, BucureÅŸti; Bradford College, Bradford, UK;
2006 – Export 1, Galeria Goldeness Kalb, Aarau, ElveÅ£ia (mai – iulie);
2005 – Manifest Lipscani, Galeria ,,Hanul cu tei”, Galeria HT003, BucureÈ™ti, România;
2005 – Noi È™i Pravin, UNA Galeria, BucureÈ™ti, România.

vernisaj expozitie