Asociația Trezorierilor din România - primul seminar de elemente avansate de analiză tehnică

ONG

Asociația Trezorierilor din România(ATR) a organizat în colaborare cu Oscar Downstream primul seminar cu tema „Elementeavansate de analiză tehnică” dedicat membrilor Asociației. Abordată pentruprima dată într-un cadru cu participare extinsă a trezorierilor din companiileromânești, Analiza Tehnică a prețurilor și volumelor tranzacționate este unsubiect încă insuficient cunoscut în România, utilizarea ei nefiind atât defrecventă precum în cazul Analizei Fundamentale și asta cu toate că opinia piețeiînseși (prin datele concrete, certe, istorice ale evoluției prețurilor șivolumelor tranzacționate) este foarte importantă pentru o decizie de cumpăraresau vânzare în orice piață (fie că vorbim de schimburi valutare, bursa devalori, bursele de mărfuri etc.)

Seminarul susținut de Dan Rusu, Analist Financiar Senior al BănciiTransilvania și singurul deținător alcertificării Chartered Market Technician (CMT) din România, s-a desfășuratpe 14 iunie la Hotel Intercontinental. Agenda seminarului a inclus subiectelegate de natura fractală a pieței, trenduri si formațiuni, identificareaselectivă a nivelurilor de suport și rezistență, comportamentul mediei mobile șia oscilatorilor, proiecțiile si retragerile Fibonacci, extremele in sentimentulpieței și construirea unei strategii de trading.

Avândîn vedere provocările activității de Trezorier de companie mai ales în condițiileactuale de volatilitate crescuta a piețelor ce tinde să se generalizeze, amconsiderat important și necesar pentru membrii Asociației Trezorierilor dinRomânia să organizăm acest seminar, cu accent pe actualizarea și completarea competențeloraplicate în munca de zi cu zi. Elementele avansate de Analiza Tehnica încearcăsă surprindă mentalul colectiv al actorilor pieței, combinând elemente destatistică cu cele de psihologie a mulțimilor, iar seminarul susținut de DanRusu a sintetizat de o manieră foarte clară toate aceste aspecte complexedintr-o perspectivă de mare aplicabilitate practică.  Îi mulțumim lui Dan Rusu pentru oportunitateade a colabora împreună si profesionalismul abordării sale” menționează Oana Doroftei, Vice-Președinte încadrul Consiliului Director al Asociației Trezorierilor din România (ATR) șiBusiness Controller al Oscar Downstream.

Acest seminar face parte dinprogramul ATR de pregătire profesională și schimb de bune practici adresatmembrilor săi. Dorința ATR este ca prin acest program să poată asigura trezorierilorde corporație cunoștințe complementare care sa ii ajute în a face față volatilității piețelor și a proteja companiile pe care le reprezintă depotențialele pierderi generate de instabilitatea  globală.

Înființatăformal la începutul anului 2015, Asociația Trezorierilor din România (ATR) esteo organizație profesională non-profit, creată cu scopul de a susține intereseleprofesionale ale membrilor săi, privind exercitarea profesiunilor din domeniiletrezorerie corporativă, finanțe corporative, piețe financiare și de capital.Obiectivele principale ale Asociației sunt contribuția activă la crearea uneipiețe financiare mature şi concurențiale în România, promovarea colaborării şischimbul de idei între membrii săi, precum și promovarea profesiei detrezorerie corporativă și finanțe corporative, consolidarea prestigiul șirecunoașterea acesteia.

Asociatia Trezorierilor din Romania